C++ Eğitimi Akiza - Kampanyalar İçin Tıklayınız
Akiza

C++ Eğitimi

C++ Eğitimi
C++ Eğitimi Tanımı

C++ Eğitimi

C++ Eğitimi, yazılım alanında çok önemli bir yere sahip olan nesneye dayalı programlamayı öğretir. C dili bilgisine ekleyeceğiniz nesneye dayalı programlama yetisi algoritma problemlerinde çok daha pratik yöntemler geliştirebilmenize olanak sağlayacaktır. C++ Eğitimi ile nesne tabanlı programlanın mantığını ve C++ dilinde sınıf ve obje kavramlarının kullanımlarını öğreneceksiniz. C diline ait özgü işaretçi yapısı ile objeleri çok daha esnek bir şekilde kullanabileceksiniz.

C++ Eğitimi süresince göreceğiniz bu yöntemler sizi yazılım dünyasında ayrıcalıklı bir yere taşıyacak. İş, oyun, iletişim... gibi alanlarda yapılan yazılımların çoğunda nesne kavramının kullanıldığı görülür. C++ Eğitimi ile object oriented program yazmanın faydasını göreceksiniz.C++ Eğitimi İçeriği


C++ Eğitimi - Giriş

- Nesneye dayalı programlama mantığı
- Neden ihtiyaç var
- Sınıfların yeniden kullanılabilir olma özelliği

C++ Eğitimi - C++'a Genel Bakış

* Yeni Derleme Direktifleri
* Konsol I/O
* Operatorler
* Standart Kütüphaneler
* Veri Kontrol Yetenekleri

C++ Eğitimi - Data Yönetimi

* Yeni Tanımlama Özellikleri
* İlk Değerler ve Atama
* Emum Tipleri
* Bool Tipi
* Sabit Saklama
* Sabit depolama Alanına Pointer
* Sabit Pointerler
* Referanslar
* Sabit Referans Parametreleri
* Volatile Veri
* Global Veri

C++ Eğitimi - Fonksiyonlar

* Fonksiyon Prototipleri ve Tip Kontrol Etme
* Varsayılan Fonksiyon Veri Tipleri
* Fonksiyon Overloading
* Fonksiyon Overloadingproblemleri
* İSim Çözümlemesi
* Promotion'lar ve Dönüştürmeler
* Value olarak Çağırma
* Reference Deklere Etmek
* Referans Olarak Çağırmak ve Referans Deklere Etmek
* Fonksiyonlardan Fonksiyon Değer Döndürmek
* Sabit Parametre Tipleri
* Varsayılan İlkdeğerlerle Conversion of Parameters Using Default Initializers
* Varsayılan Parametreler Sağlamak
* İnline Fonksiyonlar

C++ Eğitimi - Objeler Yaratmak ve Kullanmak

* Otomatik Objeler yaratmak
* Dinamik Objeler yaratmak
* Obje Metodlarını Çağırmak
* Yapıcılar
* Üye Sabitlerin İlkdeğerlerini Atamak
* Liste Sentaksıyla İlkdeğerler
* Yapıcı Fonksiyonlarda Kaynak Tahsisi
* Yıkıcılar
* Blok ve Fonksiyon Kapsam
* Dosya ve Global Kapsam
* Class Kapsam
* Kapsam Çözümleme Operatörü ::
* Objeleri Arguman Olarak kullanma
* Fonksiyonlardan Obje Döndürmek
* Sabit Metodlar
* Önlemeli İlişkiler

C++ Eğitimi - Dinamik Bellek Yönetimi

* Dinamik Bellek Tahisisinin Avantajı
* Static, Otomatik ve Heap Bellek
* Bellek Tahsisini New ve Delete İle Doldurup Boşaltmak
* Bellek Tahsis hatalarını Kontrol Etmek

C++ Eğitimi - Obje Yaratmayı Kontrol Etmek

* Obje Kopyalama ve Kopya Yapıcılar
* Otomatik Kopya Yapıcılar
* Dönüştürme(Conversion) Yapıcıları

C++ Eğitimi - Miras Alma

* Miras Alma ve Tekrar Kullanma
* Obje Yaratıp Kullanmak mı? Miras Almak mı?
* Miras Alma: Merkezde Kod Yapısı
* Miras Alma: Bakım ve Revizyon
* Public, Private ve Protected Üyeler
* Türetilmş Class'ların davranışlarını Yeniden Tanımlamak.
* Genişletilebilir Yazılım Sistemleri Tasarlamak
* Public Miras Alma Sentaksı
* Yaygın Pointer'lerin Kullanımı
* Yapıcılar ve Başlatma
* Miras Alınan Kopya Yapıcılar
* Yıkıcılar ve Miras Alma
* Public, Protected, Private Miras Alma

C++ Eğitimi - Stream İşleme I/O

* Stream'ler ve iostream Kütüphanesi
* Built-in Stream Objeleri
* Stream İşleyicileri
* Stream Fonksiyonları
* Giriş Çıkış Operatörleri
* Karakter Girdi
* String Stream'ler
* Formatlanmış I/O
* Dosya Stream I/O
* Stream Operator'leri Overload etmek
* Kalıcı Objeler

C++ Eğitimi - Obje Kavramının Tanımı

* Obje Programlama Paradigması
* Object-Orientated Programlama Tanımlamaları
* Bilgi Saklama ve Encapsulation
* Interface ve Kod'un Ayrılması
* Class'lar ve Class Örnekleri(Instances)
* Overloaded Objeler ve Polymorphism

C++ Eğitimi - Şablonlar

* Şablon Class'ların Amacı
* Şabonlar'da Sabitler
* Şablonlar ve Miras Alma
* Konteyner Class'lar
* Kütüphanelerin Kullanımı

C++ Eğitimi - C++'da Stringler

* Karakter Stringler
* String Class'ı
* String Operatörleri
* String Class'ının Üye Fonksiyonları

C++ Eğitimi - Exceptionlar

* Exception Tipleri
* Exception'lara Tuzak Kurmak ve Yakalamak
* Exception Tetiklemek
* Bellek Tahsis Hatalarını İşlemek

C++ Eğitimi - C++ Program Yapısı

* C++ Kaynak Dosyalarını Organize Etmek
* C ve C++ Projelerini Entegre Etmek
* C++'da C Kullanmak

C++ Eğitimi - C++ Projelerinde Güvenilirlilik

* Fonksiyon Prototipleri
* Strong Tip Kontrolü
* Sabit Tipler
* C++ Erişim Kontrol Teknikleri

C++ Eğitimi - C++'da Polymorfizm

* Polymorphism Tanımı
* Overridden Fonksiyonların Çağrılması
* Yukarıya Dönüşüm(Upcasting)
* Overridden Fonksiyonlara Erişim
* Virtual Fonksiyonlar ve Dinamik Bağlama
* Virtual Yıkıcılar
* Abstract Base Class'lar ve Pure Virtual Fonksiyonlar

C++ Eğitimi - Çoklu Miras Alma

* Çoklu Ana Class'tan Türetme
* Ana Class Belirsizliği
* Virtual Miras Alma
* Virtual Ana Classlar
* Virtual Ana Class Bilgisi

C++ Eğitimi - Class'ları Tanımlamak ve Deklere Etmek

* Class Component'leri
* Class Yapısı
* Class Deklere Etme Sentaksı
* Üye Veri
* Gömülmüş Operasyonlar
* Yapıcılar ve Başlatma
* Başlatma mı? Atama mı?
* Class Tip Üyeleri
* Üye Fonksiyonlar ve Erişim
* İnline Üye Fonksiyonlar
* Friend Fonksiyonlar
* Static Üyeler
* Friend Class'a Access

C++ Eğitimi - Operator Overloade Etmek

* Overloading Yapmanın Avantaj ve Dezvavantajları
* Üye Operator Sentaks ve Örnekleri
* Class Atama operatörleri
* Class Eşitlik Operatörü
* Üye Olmayan Operatör Overloading
* Üye ve Üye Olmayan Operatör Fonksiyonlar
* Operator ÖncelikDereceleri
* this Pointer'i
* Atama Operatörünü Overload etmek
* Overloading Uyarıları

C++ Eğitimi - STL Kütüphanesi

* STL Konteynır'ı
* Konteynır Class'larında Kullanılan Parametreler
* Vector Class'ı
* STL Algoritmaları
* Kütüphane Kullanımı

C++ Eğitimi - Örnek Uygulama

* Örnek Proje Uygulaması I
* Örnek Proje Uygulaması I Devam
* Örnek Proje Uygulaması I Bitirme

C++ Eğitimi - Örnek Uygulama

* Örnek Proje Uygulaması II
* Örnek Proje Uygulaması II Devam
* Örnek Proje Uygulaması II Bitirme

C++ Eğitimi İle İlgili Paketler

C & C++


C++ Eğitimi
EĞİTİMLERİMİZ


•  KAMPANYALARIMIZ

GAMES

Click for Akiza Games | Akiza Oyunları için tıklayın.


Kulak Ver

Bazı insanlar yeni bir program öğrenmek konusunda çok heveslidir. Bazıları ise çabuk sıkılırlar. İyi yöneticiler her iki ihtimali de göz önüne alıp, çalışanların istediği programları seçmesini sağlamalı ve onlara çalışmaları için gerekli zamanı tanımalıdırlar.