C++ Eğitimleri Akiza - Kampanyalar İçin Tıklayınız
Akiza

C++ Eğitimleri

C++ Eğitimleri
C++ Eğitimleri Tanımı

C++ Eğitimleri

C++ Eğitimleri, yazılım alanında çok önemli bir yere sahip olan nesneye dayalı programlamayı öğretir. C dili bilgisine ekleyeceğiniz nesneye dayalı programlama yetisi algoritma problemlerinde çok daha pratik yöntemler geliştirebilmenize olanak sağlayacaktır. C++ Eğitimleri ile nesne tabanlı programlanın mantığını ve C++ dilinde sınıf ve obje kavramlarının kullanımlarını öğreneceksiniz. C diline ait özgü işaretçi yapısı ile objeleri çok daha esnek bir şekilde kullanabileceksiniz.

C++ Eğitimleri süresince göreceğiniz bu yöntemler sizi yazılım dünyasında ayrıcalıklı bir yere taşıyacak. İş, oyun, iletişim... gibi alanlarda yapılan yazılımların çoğunda nesne kavramının kullanıldığı görülür. C++ Eğitimleri ile object oriented program yazmanın faydasını göreceksiniz.C++ Eğitimleri İçeriği


C++ Eğitimleri - Giriş

- Nesneye dayalı programlama mantığı
- Neden ihtiyaç var
- Sınıfların yeniden kullanılabilir olma özelliği

C++ Eğitimleri - C++'a Genel Bakış

* Yeni Derleme Direktifleri
* Konsol I/O
* Operatorler
* Standart Kütüphaneler
* Veri Kontrol Yetenekleri

C++ Eğitimleri - Data Yönetimi

* Yeni Tanımlama Özellikleri
* İlk Değerler ve Atama
* Emum Tipleri
* Bool Tipi
* Sabit Saklama
* Sabit depolama Alanına Pointer
* Sabit Pointerler
* Referanslar
* Sabit Referans Parametreleri
* Volatile Veri
* Global Veri

C++ Eğitimleri - Fonksiyonlar

* Fonksiyon Prototipleri ve Tip Kontrol Etme
* Varsayılan Fonksiyon Veri Tipleri
* Fonksiyon Overloading
* Fonksiyon Overloadingproblemleri
* İSim Çözümlemesi
* Promotion'lar ve Dönüştürmeler
* Value olarak Çağırma
* Reference Deklere Etmek
* Referans Olarak Çağırmak ve Referans Deklere Etmek
* Fonksiyonlardan Fonksiyon Değer Döndürmek
* Sabit Parametre Tipleri
* Varsayılan İlkdeğerlerle Conversion of Parameters Using Default Initializers
* Varsayılan Parametreler Sağlamak
* İnline Fonksiyonlar

C++ Eğitimleri - Objeler Yaratmak ve Kullanmak

* Otomatik Objeler yaratmak
* Dinamik Objeler yaratmak
* Obje Metodlarını Çağırmak
* Yapıcılar
* Üye Sabitlerin İlkdeğerlerini Atamak
* Liste Sentaksıyla İlkdeğerler
* Yapıcı Fonksiyonlarda Kaynak Tahsisi
* Yıkıcılar
* Blok ve Fonksiyon Kapsam
* Dosya ve Global Kapsam
* Class Kapsam
* Kapsam Çözümleme Operatörü ::
* Objeleri Arguman Olarak kullanma
* Fonksiyonlardan Obje Döndürmek
* Sabit Metodlar
* Önlemeli İlişkiler

C++ Eğitimleri - Dinamik Bellek Yönetimi

* Dinamik Bellek Tahisisinin Avantajı
* Static, Otomatik ve Heap Bellek
* Bellek Tahsisini New ve Delete İle Doldurup Boşaltmak
* Bellek Tahsis hatalarını Kontrol Etmek

C++ Eğitimleri - Obje Yaratmayı Kontrol Etmek

* Obje Kopyalama ve Kopya Yapıcılar
* Otomatik Kopya Yapıcılar
* Dönüştürme(Conversion) Yapıcıları

C++ Eğitimleri - Miras Alma

* Miras Alma ve Tekrar Kullanma
* Obje Yaratıp Kullanmak mı? Miras Almak mı?
* Miras Alma: Merkezde Kod Yapısı
* Miras Alma: Bakım ve Revizyon
* Public, Private ve Protected Üyeler
* Türetilmş Class'ların davranışlarını Yeniden Tanımlamak.
* Genişletilebilir Yazılım Sistemleri Tasarlamak
* Public Miras Alma Sentaksı
* Yaygın Pointer'lerin Kullanımı
* Yapıcılar ve Başlatma
* Miras Alınan Kopya Yapıcılar
* Yıkıcılar ve Miras Alma
* Public, Protected, Private Miras Alma

C++ Eğitimleri - Stream İşleme I/O

* Stream'ler ve iostream Kütüphanesi
* Built-in Stream Objeleri
* Stream İşleyicileri
* Stream Fonksiyonları
* Giriş Çıkış Operatörleri
* Karakter Girdi
* String Stream'ler
* Formatlanmış I/O
* Dosya Stream I/O
* Stream Operator'leri Overload etmek
* Kalıcı Objeler

C++ Eğitimleri - Obje Kavramının Tanımı

* Obje Programlama Paradigması
* Object-Orientated Programlama Tanımlamaları
* Bilgi Saklama ve Encapsulation
* Interface ve Kod'un Ayrılması
* Class'lar ve Class Örnekleri(Instances)
* Overloaded Objeler ve Polymorphism

C++ Eğitimleri - Şablonlar

* Şablon Class'ların Amacı
* Şabonlar'da Sabitler
* Şablonlar ve Miras Alma
* Konteyner Class'lar
* Kütüphanelerin Kullanımı

C++ Eğitimleri - C++'da Stringler

* Karakter Stringler
* String Class'ı
* String Operatörleri
* String Class'ının Üye Fonksiyonları

C++ Eğitimleri - Exceptionlar

* Exception Tipleri
* Exception'lara Tuzak Kurmak ve Yakalamak
* Exception Tetiklemek
* Bellek Tahsis Hatalarını İşlemek

C++ Eğitimleri - C++ Program Yapısı

* C++ Kaynak Dosyalarını Organize Etmek
* C ve C++ Projelerini Entegre Etmek
* C++'da C Kullanmak

C++ Eğitimleri - C++ Projelerinde Güvenilirlilik

* Fonksiyon Prototipleri
* Strong Tip Kontrolü
* Sabit Tipler
* C++ Erişim Kontrol Teknikleri

C++ Eğitimleri - C++'da Polymorfizm

* Polymorphism Tanımı
* Overridden Fonksiyonların Çağrılması
* Yukarıya Dönüşüm(Upcasting)
* Overridden Fonksiyonlara Erişim
* Virtual Fonksiyonlar ve Dinamik Bağlama
* Virtual Yıkıcılar
* Abstract Base Class'lar ve Pure Virtual Fonksiyonlar

C++ Eğitimleri - Çoklu Miras Alma

* Çoklu Ana Class'tan Türetme
* Ana Class Belirsizliği
* Virtual Miras Alma
* Virtual Ana Classlar
* Virtual Ana Class Bilgisi

C++ Eğitimleri - Class'ları Tanımlamak ve Deklere Etmek

* Class Component'leri
* Class Yapısı
* Class Deklere Etme Sentaksı
* Üye Veri
* Gömülmüş Operasyonlar
* Yapıcılar ve Başlatma
* Başlatma mı? Atama mı?
* Class Tip Üyeleri
* Üye Fonksiyonlar ve Erişim
* İnline Üye Fonksiyonlar
* Friend Fonksiyonlar
* Static Üyeler
* Friend Class'a Access

C++ Eğitimleri - Operator Overloade Etmek

* Overloading Yapmanın Avantaj ve Dezvavantajları
* Üye Operator Sentaks ve Örnekleri
* Class Atama operatörleri
* Class Eşitlik Operatörü
* Üye Olmayan Operatör Overloading
* Üye ve Üye Olmayan Operatör Fonksiyonlar
* Operator ÖncelikDereceleri
* this Pointer'i
* Atama Operatörünü Overload etmek
* Overloading Uyarıları

C++ Eğitimleri - STL Kütüphanesi

* STL Konteynır'ı
* Konteynır Class'larında Kullanılan Parametreler
* Vector Class'ı
* STL Algoritmaları
* Kütüphane Kullanımı

C++ Eğitimleri - Örnek Uygulama

* Örnek Proje Uygulaması I
* Örnek Proje Uygulaması I Devam
* Örnek Proje Uygulaması I Bitirme

C++ Eğitimleri - Örnek Uygulama

* Örnek Proje Uygulaması II
* Örnek Proje Uygulaması II Devam
* Örnek Proje Uygulaması II Bitirme

C++ Eğitimleri İle İlgili Paketler

C & C++


C++ Eğitimleri
EĞİTİMLERİMİZ


•  KAMPANYALARIMIZ

GAMES

Click for Akiza Games | Akiza Oyunları için tıklayın.


Kulak Ver

Hakiki büyük adamlar güzel ağaçlara benzer. Dallarında yuvalar kurulur, gölgesinde yorgunlar dinlenir, çiçeklerine sürünenler güzel koku alırlar, meyvesiyle açlar doyar ve yaprakları arasından dökülen güneş damlaları toprağa hayat verir. Hiç kimseye ve hiç bir şeye zararı dokunmaz.