ASP.Net Eğitimleri Akiza - Kampanyalar İçin Tıklayınız
Akiza

ASP.Net Eğitimleri

ASP.Net Eğitimleri
ASP.Net Eğitimleri Tanımı

ASP.Net Eğitimleri

ASP.Net Eğitimleri, Microsoft'un dinamik web geliştirme teknolojisini öğretir. ASP.NET, Microsoft tarafından pazara sürülen bir web uygulama geliştirme teknolojisidir. Dinamik web sayfaları, web uygulamaları ve XML tabanlı web hizmetleri yaratılmasına olanak sağlar. Aynı işletme tarafından geliştirilen .Net çatısı'nın (framework) parçası, ve artık desteklenmeyen ASP teknolojisinin devamını teşkil eder.

ASP.Net Eğitimleri ile pazarda oldukça yagın kullanılan bir web geliştirme teknolojisini öğrenmiş olacaksınız. Her ne kadar isim benzerliği olsa da ASP.NET, ASP'ye oranla çok ciddi bir değişim geçirmiştir. ASP.NET kodu ortak dil çalışma zamanı (ingilizce - common language runtime) altyapısına dayalı çalışır, diğer bir deyişle, yazılımcılar .Net çatısı tarafından desteklenen tüm dilleri ASP.NET uygulamaları geliştirmek için kullanabilirler. Yani, Java teknolojisinde olduğu gibi, yazılımcı tarafından yazılan kod, çalıştırılmadan önce sanal bir yazılım katmanı tarafından ortak bir dile çevirilmektedir. ASP.Net Eğitimleri ile yapabilecekleriniz ve potansiyelleriniz artacaktır.ASP.Net Eğitimleri İçeriği


ASP.Net Eğitimleri - Uygulama Geliştirmenin evrimi


* Web development tanıtımı
* İş yazılımlarının kısa tarihi
* İnternet ve Web
* İş yazılımlarının ve web'in biraraya gelmesi
* İşi yayma

ASP.Net Eğitimleri - .NET Platformu


* .NET Motivasyon göstergeleri
* .NET girişiminin sonuçları
* .NET sunucuları
* .NET Framework
* .NET geliştirme ortamında çalışmak

ASP.Net Eğitimleri - Visual Studio .NET IDE ile çalışmak


* Tanıtım
* Visual Studio .NET'i çalıştırmak
* Seçeneklerideğiştirmek
* Pencereler ve sekmeler
* Yeni proje yaratmak

ASP.Net Eğitimleri - ASP.NET Tanıtımı


* Klasik ASP tanıtımı
* ASP.NET Web uygulamaları
* Server kontrolleriyle HTML yorumlamak
* ASP.NET kullanarak XML web servisleri üretmek

ASP.Net Eğitimleri - Web Form Kontrolleriyle Çalışmak


* Web Forms Kontrollerinin tanıtımı
* Basit Girdi kontrolleri
* HyperLink'ler ve Button kontrolleri
* Kontrollerin listesi

ASP.Net Eğitimleri - Kullanışı girişi doğrulama


* ASP.NET doğrulama kontrollerine bakış
* Basit doğrulama kontrollerini kullanmak
* Kompleks doğrulama kontrollerini kullanmak
* ValidationSummary Kontrol ile sonuçları özetlemek

ASP.Net Eğitimleri - Zengin Server Kontrollerini Kullanmak


* Zengin kontrollerin tanıtımı
* Calendar kontrolü
* AdRotator kontrolü
* XML kontrolü

ASP.Net Eğitimleri - ADO.NET ile data'ya erişim


* ADO.NET'e bakış
* Veri'ye bağlanma
* Komutları çalıştırma
* Veri ile çalışma
* ADO.NET Provider seçimi

ASP.Net Eğitimleri - DataList ve Repeater kontrollerinin kullanımı


* List-Bound kontrollerine bakış
* Repeater kontrolü yaratmak
* DataList kontrolü yaratmak

ASP.Net Eğitimleri - DataGrid kontrolü ile çalışmak


* DataGrid Tanıtımı
* DataGrid kurulumu
* İleri DataGrid özelliklerinin kullanımı
* İleri özellikleri ekleme

ASP.Net Eğitimleri - ADO.NET DataSet'ler ile veriyi yönetme


* ADO.NET'de DataSet'lerin rolleri
* ASP.NET'de dataset'lerin kullanımı
* Session State'de DataSet'leri kaydetme
* DataTable kısıtlarını ve DataSet veri ilişkilerini kullanmak
* Veriyi değiştirmek için DataSet'leri ve DataAdapter'leri kullanmak
* DataSets'lerde Transactional Model

ASP.Net Eğitimleri - XML Web Servisleri yaratmak


* XML Web Servisleri için motivasyon göstergeleri
* Visual Studio .NET ile XML Web Servis yaratmak
* XML Web Servis dizayn etmek

ASP.Net Eğitimleri - XML Web Servis çağırıp kullanmak


* Web servis istemcileri yaratmak
* HTTP istemcileri
* .NET Consumer'lar yaratmak
* Web Servisler ve Legacy istemciler
* UDDI kullanarak web servisleri keşfetmek

ASP.Net Eğitimleri - ASP.NET'e Geçiş ve birlikte çalışmak


* ASP.NET'e geçmek
* ASP.NET'de COM objelerini kullanmak
* Platform başlatma Servislerini kullanmak
* COM'dan .NET komponentlerini kullanmak

ASP.Net Eğitimleri - ASP.NET ile durumu yönetmek


* Web Uygulamalarında durumu korumak
* Sayfa-seviye durumu
* Durumu saklamak için cookie kullanmak
* ASP.NET Session durumu(State)
* Session State'de objeleri tutmak
* Session State'e konfigurasyon yapmak
* Out-of-Process State
* Session State'i SQL Server'e saklamak
* Cookie'siz Session ID
* Uygulama State

ASP.Net Eğitimleri - ASP.NET'de yeni kontroller yaratmak


* Kullanıcı tanımlı kontrollerin iki çeşidi
* Kullanıcı kontrolü yaratmak
* Daha kompleks kullanıcı kontrolü
* Özel kontrol yaratmak
* StateDropDownList kontrolü incelemek

ASP.Net Eğitimleri - ASP.NET Cache ve Performance işlemleri

* ASP.NET'de Performans * ASP.NET'de Cache işlemleri * Declarative Page Output Caching * Programmatic Page Caching * Caching Page Fragments * Caching Data * Performans izleme * Ek Performans ipuçları

ASP.Net Eğitimleri - ASP.NET'de debugging ve tracing

* ASP.NET'de Tracing
* ASP.NET uygulamalarını debug etmek
* Çoklu dil desteğini debug etmek

ASP.Net Eğitimleri - XML Web Servislerinde ileri konular


* Web servislerini kullanmakta daha derine bakmak
* XML Shaping kullanmak
* Genel çıktı için web servis kullanmak
* Binary bilgiyi XML web servisleriyle taşımak

ASP.Net Eğitimleri - ASP.NET uygulamalarını konfigure etme ve kurmak* ASP.NET uygulamalarını kurmak
* ASP.NET uygulamalarını konfigurasyon yapmak

ASP.Net Eğitimleri - ADO.NET ile güçlü data yönetimi* DataSet'ler ve XML
* Type edilmiş DataSet'ler
* Optimistic Concurrency

ASP.Net Eğitimleri - ASP.NET uygulamalarını güvenli hale getirmek


* Güvenlik temelleri
* ASP.NET güvenlik konsepti
* Windows Authentication'u kullanmak
* Form tabanlı güvenlik
* Passport Authentication
* Web Servis güvenliği

ASP.Net Eğitimleri - ASP.NET ile mobil cihazları desteklemek


* Büyük bir problem ve çözümü
* MMIT tanıtımı
* Mobil Web kontrollerini incelemek

ASP.Net Eğitimleri
EĞİTİMLERİMİZ


•  KAMPANYALARIMIZ

GAMES

Click for Akiza Games | Akiza Oyunları için tıklayın.


Kulak Ver

Bilgi, insanı kuşkudan, iyilik, acı çekmeden, kararlılık, korkudan kurtarır.