C++ Kursu Akiza - Kampanyalar İçin Tıklayınız
Akiza

C++ Kursu

C++ Kursu
C++ Kursu Tanımı

C++ Kursu

C++ Kursu, yazılım alanında çok önemli bir yere sahip olan nesneye dayalı programlamayı öğretir. C dili bilgisine ekleyeceğiniz nesneye dayalı programlama yetisi algoritma problemlerinde çok daha pratik yöntemler geliştirebilmenize olanak sağlayacaktır. C++ Kursu ile nesne tabanlı programlanın mantığını ve C++ dilinde sınıf ve obje kavramlarının kullanımlarını öğreneceksiniz. C diline ait özgü işaretçi yapısı ile objeleri çok daha esnek bir şekilde kullanabileceksiniz.

C++ Kursu süresince göreceğiniz bu yöntemler sizi yazılım dünyasında ayrıcalıklı bir yere taşıyacak. İş, oyun, iletişim... gibi alanlarda yapılan yazılımların çoğunda nesne kavramının kullanıldığı görülür. C++ Kursu ile object oriented program yazmanın faydasını göreceksiniz.C++ Kursu İçeriği


C++ Kursu - Giriş

- Nesneye dayalı programlama mantığı
- Neden ihtiyaç var
- Sınıfların yeniden kullanılabilir olma özelliği

C++ Kursu - C++'a Genel Bakış

* Yeni Derleme Direktifleri
* Konsol I/O
* Operatorler
* Standart Kütüphaneler
* Veri Kontrol Yetenekleri

C++ Kursu - Data Yönetimi

* Yeni Tanımlama Özellikleri
* İlk Değerler ve Atama
* Emum Tipleri
* Bool Tipi
* Sabit Saklama
* Sabit depolama Alanına Pointer
* Sabit Pointerler
* Referanslar
* Sabit Referans Parametreleri
* Volatile Veri
* Global Veri

C++ Kursu - Fonksiyonlar

* Fonksiyon Prototipleri ve Tip Kontrol Etme
* Varsayılan Fonksiyon Veri Tipleri
* Fonksiyon Overloading
* Fonksiyon Overloadingproblemleri
* İSim Çözümlemesi
* Promotion'lar ve Dönüştürmeler
* Value olarak Çağırma
* Reference Deklere Etmek
* Referans Olarak Çağırmak ve Referans Deklere Etmek
* Fonksiyonlardan Fonksiyon Değer Döndürmek
* Sabit Parametre Tipleri
* Varsayılan İlkdeğerlerle Conversion of Parameters Using Default Initializers
* Varsayılan Parametreler Sağlamak
* İnline Fonksiyonlar

C++ Kursu - Objeler Yaratmak ve Kullanmak

* Otomatik Objeler yaratmak
* Dinamik Objeler yaratmak
* Obje Metodlarını Çağırmak
* Yapıcılar
* Üye Sabitlerin İlkdeğerlerini Atamak
* Liste Sentaksıyla İlkdeğerler
* Yapıcı Fonksiyonlarda Kaynak Tahsisi
* Yıkıcılar
* Blok ve Fonksiyon Kapsam
* Dosya ve Global Kapsam
* Class Kapsam
* Kapsam Çözümleme Operatörü ::
* Objeleri Arguman Olarak kullanma
* Fonksiyonlardan Obje Döndürmek
* Sabit Metodlar
* Önlemeli İlişkiler

C++ Kursu - Dinamik Bellek Yönetimi

* Dinamik Bellek Tahisisinin Avantajı
* Static, Otomatik ve Heap Bellek
* Bellek Tahsisini New ve Delete İle Doldurup Boşaltmak
* Bellek Tahsis hatalarını Kontrol Etmek

C++ Kursu - Obje Yaratmayı Kontrol Etmek

* Obje Kopyalama ve Kopya Yapıcılar
* Otomatik Kopya Yapıcılar
* Dönüştürme(Conversion) Yapıcıları

C++ Kursu - Miras Alma

* Miras Alma ve Tekrar Kullanma
* Obje Yaratıp Kullanmak mı? Miras Almak mı?
* Miras Alma: Merkezde Kod Yapısı
* Miras Alma: Bakım ve Revizyon
* Public, Private ve Protected Üyeler
* Türetilmş Class'ların davranışlarını Yeniden Tanımlamak.
* Genişletilebilir Yazılım Sistemleri Tasarlamak
* Public Miras Alma Sentaksı
* Yaygın Pointer'lerin Kullanımı
* Yapıcılar ve Başlatma
* Miras Alınan Kopya Yapıcılar
* Yıkıcılar ve Miras Alma
* Public, Protected, Private Miras Alma

C++ Kursu - Stream İşleme I/O

* Stream'ler ve iostream Kütüphanesi
* Built-in Stream Objeleri
* Stream İşleyicileri
* Stream Fonksiyonları
* Giriş Çıkış Operatörleri
* Karakter Girdi
* String Stream'ler
* Formatlanmış I/O
* Dosya Stream I/O
* Stream Operator'leri Overload etmek
* Kalıcı Objeler

C++ Kursu - Obje Kavramının Tanımı

* Obje Programlama Paradigması
* Object-Orientated Programlama Tanımlamaları
* Bilgi Saklama ve Encapsulation
* Interface ve Kod'un Ayrılması
* Class'lar ve Class Örnekleri(Instances)
* Overloaded Objeler ve Polymorphism

C++ Kursu - Şablonlar

* Şablon Class'ların Amacı
* Şabonlar'da Sabitler
* Şablonlar ve Miras Alma
* Konteyner Class'lar
* Kütüphanelerin Kullanımı

C++ Kursu - C++'da Stringler

* Karakter Stringler
* String Class'ı
* String Operatörleri
* String Class'ının Üye Fonksiyonları

C++ Kursu - Exceptionlar

* Exception Tipleri
* Exception'lara Tuzak Kurmak ve Yakalamak
* Exception Tetiklemek
* Bellek Tahsis Hatalarını İşlemek

C++ Kursu - C++ Program Yapısı

* C++ Kaynak Dosyalarını Organize Etmek
* C ve C++ Projelerini Entegre Etmek
* C++'da C Kullanmak

C++ Kursu - C++ Projelerinde Güvenilirlilik

* Fonksiyon Prototipleri
* Strong Tip Kontrolü
* Sabit Tipler
* C++ Erişim Kontrol Teknikleri

C++ Kursu - C++'da Polymorfizm

* Polymorphism Tanımı
* Overridden Fonksiyonların Çağrılması
* Yukarıya Dönüşüm(Upcasting)
* Overridden Fonksiyonlara Erişim
* Virtual Fonksiyonlar ve Dinamik Bağlama
* Virtual Yıkıcılar
* Abstract Base Class'lar ve Pure Virtual Fonksiyonlar

C++ Kursu - Çoklu Miras Alma

* Çoklu Ana Class'tan Türetme
* Ana Class Belirsizliği
* Virtual Miras Alma
* Virtual Ana Classlar
* Virtual Ana Class Bilgisi

C++ Kursu - Class'ları Tanımlamak ve Deklere Etmek

* Class Component'leri
* Class Yapısı
* Class Deklere Etme Sentaksı
* Üye Veri
* Gömülmüş Operasyonlar
* Yapıcılar ve Başlatma
* Başlatma mı? Atama mı?
* Class Tip Üyeleri
* Üye Fonksiyonlar ve Erişim
* İnline Üye Fonksiyonlar
* Friend Fonksiyonlar
* Static Üyeler
* Friend Class'a Access

C++ Kursu - Operator Overloade Etmek

* Overloading Yapmanın Avantaj ve Dezvavantajları
* Üye Operator Sentaks ve Örnekleri
* Class Atama operatörleri
* Class Eşitlik Operatörü
* Üye Olmayan Operatör Overloading
* Üye ve Üye Olmayan Operatör Fonksiyonlar
* Operator ÖncelikDereceleri
* this Pointer'i
* Atama Operatörünü Overload etmek
* Overloading Uyarıları

C++ Kursu - STL Kütüphanesi

* STL Konteynır'ı
* Konteynır Class'larında Kullanılan Parametreler
* Vector Class'ı
* STL Algoritmaları
* Kütüphane Kullanımı

C++ Kursu - Örnek Uygulama

* Örnek Proje Uygulaması I
* Örnek Proje Uygulaması I Devam
* Örnek Proje Uygulaması I Bitirme

C++ Kursu - Örnek Uygulama

* Örnek Proje Uygulaması II
* Örnek Proje Uygulaması II Devam
* Örnek Proje Uygulaması II Bitirme

C++ Kursu İle İlgili Paketler

C & C++


C++ Kursu
EĞİTİMLERİMİZ


•  KAMPANYALARIMIZ

GAMES

Click for Akiza Games | Akiza Oyunları için tıklayın.


Kulak Ver

Olgun insan yapabileceğini söyleyen ve söylediğini yapan insandır.