Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Akiza - Kampanyalar İçin Tıklayınız
Akiza

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Tanımı

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu : Muhasebe, tanımından da anlaşılacağı gibi oldukça fazla dikkat, teorik bilgi ve deneyim isteyen bir meslektir. Özellikle evrakların tanınması, algılama yeteneği, kontrol ve takip alışkanlıklarının kazandırılması gerekir. Bu mesleğe yeni atılacak olanlar, eğitim almaya karar verenler, daha önce iş başvurusunda bulunmuş olanlar, “tecrübeniz var mı? sorusu ile karşılaşmış ve bu soru karşılarına engel olarak çıkmıştır Bu sebeple muhasebe eğitiminde önemli olan öğrenme sürecinin pratiğe en yakın uygulama ve araçlarla yapılmasıdır. Örneklemeler, öğretme tekniği, uygulamalar ve ölçme teknikleriyle bu tecrübenin kazandırılması gerekmektedir. Bu sebeple hedef, her bir öğrencinin gerçek bir işletme ortamına hazırlanması olacaktır.Bilgisayarlı Muhasebe Kursu İçeriği


Muhasebenin Tanımı, işlevi
Muhasebe Ve Muhasebenin Kaynağı Olan Yasa Ve Tebliğler (www.gelirler.gov.tr)(Vergi Usulleri Kanunu (V.U.K, Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K, Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK), Kurumlar Vergisi Kanunu(K.V.K, Türk Ticaret Vergisi Kanunu(T.T.K, Muhasebe Genel Tebliği Ve İlkeleri )
Muhasebe Süreci
Bilanço Ve Gelir Tablosu,Bilanço Tekniği, Gelir Tablosu Tekniği
Ticari Paket Programların Muhasebe Sürecinde İşlevi
Muhasebede Kullanılan Belge Evraklar(Resmi Ticari Belgeler: Fatura, İrsaliye, Gider Mkb,Serbest Meslek Mkb,Kira Mkb,Müstahsil Mkb, Perakende Satış Fişleri,Tahsil Mkb.,Tediye Mkb.)
Muhasebe Fişleri Ve Bordrolar: Mahsup Fişi, Tahsil Fişi, Tediye Fişi, Aylık Sigorta Prim Bildirgesi, İşe Giriş Bildirgesi,4 Aylık Sigorta Prim Bildirgesi
Kıymetli Evraklar: Çek Senet Bonolar,Tahvil,Poliçe
Beyannameler:Kdv, Muhtasar,Geçici Peşin Vergi Beyannameleri
Resmi Ticari Defterler
Yevmiye (Günlük Defter),Büyük Defter,Envanter Defteri
Defterlerde Tasdik Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
TDHP(Tekdüzen Hesap Planı)

Yevmiye Büyük Defter Kayıtları
Geçici Peşin Verginin Hesaplanması ve Beyannamenin Doldurulması
Kapanış Kayıtları
Gelir Tablosu Ve Bilanço Hazırlanması
Kurumlar Vergisi Hesaplanması
Ticari Paket Programlar
LOGO GO PLUS: Şirket Açma Ve Entegrasyon, Stok Modülü, C/H Modülü,Fatura Modülü, İrsaliye Modülü İşlemleri,Çek/Senet İşlemleri,Kasa İşlemleri, Banka İşlemleri, Muhasebe İşlemleri
ETA V8 SQL:Şirket Açma Ve Entegrasyon, Stok Modülü,C/H (Cari Hesap Modülü),Fatura Modülü, İrsaliye Modülü, Çek/Senet Modülü, Bordro Modülü, Muhasebe Modülü
Mikro
Şirket Açma Ve Entegrasyon, Stok Modülü,C/H (Cari Hesap Modülü),Fatura Modülü, İrsaliye Modülü, Çek/Senet Modülü, Bordro Modülü, Muhasebe Modülü

 


Bilgisayarlı Muhasebe Kursu


Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Galeri

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
Bilgisayarlı Muhasebe KursuBilgisayarlı Muhasebe KursuBilgisayarlı Muhasebe KursuBilgisayarlı Muhasebe KursuBilgisayarlı Muhasebe KursuBilgisayarlı Muhasebe Kursu
Bilgisayarlı Muhasebe KursuBilgisayarlı Muhasebe KursuBilgisayarlı Muhasebe KursuBilgisayarlı Muhasebe KursuBilgisayarlı Muhasebe KursuBilgisayarlı Muhasebe Kursu
Bilgisayarlı Muhasebe KursuBilgisayarlı Muhasebe KursuBilgisayarlı Muhasebe KursuBilgisayarlı Muhasebe KursuBilgisayarlı Muhasebe KursuBilgisayarlı Muhasebe Kursu
Bilgisayarlı Muhasebe KursuBilgisayarlı Muhasebe KursuBilgisayarlı Muhasebe KursuBilgisayarlı Muhasebe KursuBilgisayarlı Muhasebe Kursu


EĞİTİMLERİMİZ


•  KAMPANYALARIMIZ

GAMES

Click for Akiza Games | Akiza Oyunları için tıklayın.


Kulak Ver

Harekete geçerken ilkel, plan yaparken stratejik olun.