Excel VBA Programlama Kursu Akiza - Kampanyalar İçin Tıklayınız
Akiza
Excel VBA Programlama Kursu

Excel VBA Programlama KursuExcel VBA Programlama Kursu Tanımı

Excel VBA Programlama Kursu

Excel VBA Programlama Kursu ileri Excel uygulamaları gerçekleştirebileceksiniz. Excel VBA Programlama Kursu ile Excel'de VBA kodlarını kendi uygulamalarınızı geliştirmek için nasıl kullanacağınız öğrenecek, hata ayıklama, kod düzenleme gibi kavramlara aşina olacaksınız. Visual Basic Editörünü tanıyarak başlayacağınız Excel VBA Programlama Kursunde fonksiyonlardan nesnelere, excel hiyerarşisinden, ileri programlama yapılarına kadar bir çok konuda pratik bilgi sahibi olacaksınız.

Excel VBA Programlama Kursu kursunu tamamladığınızda kullanıcı formları oluşturmaktan, olaylarla çalışmaya kadar bir çok konuda uygulama yapabileceksiniz.Excel VBA Programlama Kursu İçeriği


Excel VBA Programlama Kursu - EXCEL VBA programlamaya giriş

- Makrolarla çalışmak
- Makroları Kaydetme, Çalıştırma, Düzenleme
- VBA’i tanımak
- Geliştirme ortamını anlamak
- Visual Basic yardım kullanmak
- Visual Basic editörü

Excel VBA Programlama Kursu - Modül, Procedure ve Fonksiyonlarla Çalışmak

- Modul’ leri anlamak ve modül oluşturmak
- Procedure’leri anlamak ve procedure oluşturmak
- Procedure çağırmak
- Fonksiyon oluşturmak

Excel VBA Programlama Kursu - Değişkenler ve Operatörler

- Aritmetiksel Operatörlerle işlemler
- VBA dilinde ^, *, /, \, +, -, &, Mod Operatörlerini kullanmak.
- Karşılaştırma Operatörleri
- =,<>,<,>,<=,>=,Like,Is Operatörlerini kullanmak.
- Mantıksal Operatörler; Değil (Not), Ve (And), Veya(Or), Özel Veya (Xor), Eqv, Imp Operatörleri

Excel VBA Programlama Kursu - Nesnelerle Çalışma

- Nesnelerini tanımak
- Excel nesne hiyerarşisini tanımak
- Koleksiyonları anlamak
- Nesne tarayıcısını kullanma
- Nesne özellikleri ile çalışma
- Olayları anlamak ve olay oluşturmak

Excel VBA Programlama Kursu - İfadeler, Değişkenler ve Intrinsic Kullanma Fonksiyonlar

- Değişkenlerin tanımlanması
- Veri tiplerini anlamak
- Intrinsic fonksiyonları kullanmak
- Sabitleri anlamak ve kullanmak
- Mesaj kutusunu kullanmak
- Giriş kutusunu kullanmak
- Nesne değişkenleri tanımlamak ve kullanmak

Excel VBA Programlama Kursu - Koşul ve Döngülerle çalışmak

- Koşul ve Döngü yapısını anlamak
- Boolean ifadeler ile çalışmak
- If ... End If
- Select Case ... End Select
- Do ... Loop
- For ... Next
- For Each ... Next

Excel VBA Programlama Kursu - Form ve Kontrollerle Çalışmak

- Kullanıcı formlarını anlamak
- Araç kutusunu kullanmak
- Form özellikleri, olayları ve metodları ile çalışmak
- Kontrolleri anlamak
- Özellikler penceresinden kontrol özelliklerini ayarlamak
- Label ve Text Box kontrolleri
- Command Button kontrolü
- Combo Box kontrolü
- Frame kontrolü
- Option Button kontrolü
- Tab ayarlamak
- Kod içerisinden form başlatmak

Excel VBA Programlama Kursu - Excel Programlama Yapıları

- Nesne, Özellik, Metot ve Olay Tanımları
- Hücreye Değer Atamak
- Range, Cell, Selection Nesneleri
- Hücre, Satır ve Sütun Seçmek
- CurrentRegion Nesnesi
- Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seçmek
- Count Metodu
- Seçili Olan Hücrelerin Sayısını Öğrenmek
- Seçimin Satır ve Sütun Sayısını Bulmak
- Seçili Alan Sayısını Bulmak
- Formula ve FormulaR1C1 Özelliği
- Hücreye Formül Yazdırmak
- Hücre İçini Otomatik Olarak Doldurmak
- Hücreye Rasgele Değer Atamak
- Kaynak Hücreleri Referans Alarak Hedef Hücrelerini Doldurmak
- Add Metodu
- Sayfa Ekleme, Silme ve Sırasını Değiştirme
- Copy, Paste Metotları
- Sayfa Arası Kopyalama ve Yapıştırma
- Hücreler Arasında Kopyalama ve Yapıştırma Yapmak
- Font Nesnesi
- Hücre ve Yazı Tipinin Özelliklerini Değiştirmek
- Nesne Nedir
- Özellik, Metot ve Olay Nedir
- Hücre Seçmek
- Satır Seçmek
- Sütun Seçmek
- Seçili Hücrelere Ait Satırları Seçmek
- Seçili Hücrelere Ait Sütunları Seçmek
- Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seçmek
- Seçili Olan Hücrelerin Sayısını Öğrenmek
- Seçimin Satır ve Sütun Sayısını Bulmak
- Seçili Alan Sayısını Bulmak
- Hücreye Formül Yazdırmak
- Hücreye Değer Atamak
- Seçili Hücreye Değer Atamak
- Hücre İçini Otomatik Olarak Doldurmak
- Hücreye Rasgele Değer Atamak
- Kaynak Hücreleri Referans Alarak Hedef Hücrelerini Doldurmak
- Hücre ve Yazı Tipinin Özelliklerini Değiştirmek
- Sayfalar Arasında Tabloları Kopyalama

Excel VBA Programlama Kursu - Hata Denetimi

- Hata Kontrol Deyimleri
- Hata Kodları ve Açıklamalar

 


Excel VBA Programlama Kursu
EĞİTİMLERİMİZ


•  KAMPANYALARIMIZ

GAMES

Click for Akiza Games | Akiza Oyunları için tıklayın.


Kulak Ver

Cahil öfkelenince bağırır-çağırır;akıllı yapması gerekli olan şeyleri planlar.