Risk Analizi Kursu Akiza - Kampanyalar İçin Tıklayınız
Akiza
Risk Analizi Kursu

Risk Analizi KursuRisk Analizi Kursu Tanımı

Risk Analizi Kursu

Risk Analizi Kursu: Firmaları etkileyen riskleri analiz etme,riskten kaçınma,risk yönetim faaliyeti oluşturma ve mevcut risk yönetim faaliyetlerini iyileştirme yetkinliği kazandırmaktır.Risk Analizi Kursu İçeriğiRisk Analizi Kursu - Risk Tanımları, Prensipler
Risk Analizi Kursu - Risk Metodolojisi
Risk Analizi Kursu - Risk Yönetimi Evrimi
Risk Analizi Kursu - Risk Yönetiminin Önemi
Risk Analizi Kursu - Risk Yönetiminin Geçmişi
Risk Analizi Kursu - Riskin Belirlenmesi
Risk Analizi Kursu - Riske Kavramsal Bakış
Risk Analizi Kursu - Riskin Analiz Edilmesi ve Yasal Şartlar
Risk Analizi Kursu - Nicel ve Nitel Risk Değerlendirme Teknikleri
Risk Analizi Kursu - Riskin Değerlendirilmesi
Risk Analizi Kursu - Riskin Giderilmesi, Azaltılması
Risk Analizi Kursu - Riskin İzlenmesi
Risk Analizi Kursu - Süreçlerde Risk Değerlendirme Yaklaşımı
Risk Analizi Kursu - ISO 31000 Risk Yönetim Standardı
Risk Analizi Kursu - Risk Yönetim Felsefe ve Yaklaşımları
Risk Analizi Kursu - Risk Yönetim İlkeleri
Risk Analizi Kursu - Risk Yönetim Çerçevesi
Risk Analizi Kursu - Risk Yönetim Organizasyonu, Rol ve Sorumluluklar
Risk Analizi Kursu - Risk Yönetim Politika ve Stratejileri
Risk Analizi Kursu - Risk Yönetim Sistemi Kurma
Risk Analizi Kursu - Risk Yönetim Süreçleri
Risk Analizi Kursu - Risk Yönetiminde İleri Yaklaşımlar
Risk Analizi Kursu - Risk Unsurlarına Uygulanması
Risk Analizi Kursu - Uygulama Örnekleri ve Grup Çalışmaları
Risk Analizi Kursu - Risk Bilgisi ve Dokümantasyonu
Risk Analizi Kursu - Sonuç ve Öneriler
Risk Analizi Kursu - Vaka Analizleri


Risk Analizi KursuEĞİTİMLERİMİZ


•  KAMPANYALARIMIZ

GAMES

Click for Akiza Games | Akiza Oyunları için tıklayın.


Kulak Ver

Bir bilgisayar uzmanı, her koşulda "Hadi deneyelim!" diyebilir.