Risk Analizi Dersi Akiza - Kampanyalar İçin Tıklayınız
Akiza
Risk Analizi Dersi

Risk Analizi DersiRisk Analizi Dersi Tanımı

Risk Analizi Dersi

Risk Analizi Dersi: Firmaları etkileyen riskleri analiz etme,riskten kaçınma,risk yönetim faaliyeti oluşturma ve mevcut risk yönetim faaliyetlerini iyileştirme yetkinliği kazandırmaktır.Risk Analizi Dersi İçeriğiRisk Analizi Dersi - Risk Tanımları, Prensipler
Risk Analizi Dersi - Risk Metodolojisi
Risk Analizi Dersi - Risk Yönetimi Evrimi
Risk Analizi Dersi - Risk Yönetiminin Önemi
Risk Analizi Dersi - Risk Yönetiminin Geçmişi
Risk Analizi Dersi - Riskin Belirlenmesi
Risk Analizi Dersi - Riske Kavramsal Bakış
Risk Analizi Dersi - Riskin Analiz Edilmesi ve Yasal Şartlar
Risk Analizi Dersi - Nicel ve Nitel Risk Değerlendirme Teknikleri
Risk Analizi Dersi - Riskin Değerlendirilmesi
Risk Analizi Dersi - Riskin Giderilmesi, Azaltılması
Risk Analizi Dersi - Riskin İzlenmesi
Risk Analizi Dersi - Süreçlerde Risk Değerlendirme Yaklaşımı
Risk Analizi Dersi - ISO 31000 Risk Yönetim Standardı
Risk Analizi Dersi - Risk Yönetim Felsefe ve Yaklaşımları
Risk Analizi Dersi - Risk Yönetim İlkeleri
Risk Analizi Dersi - Risk Yönetim Çerçevesi
Risk Analizi Dersi - Risk Yönetim Organizasyonu, Rol ve Sorumluluklar
Risk Analizi Dersi - Risk Yönetim Politika ve Stratejileri
Risk Analizi Dersi - Risk Yönetim Sistemi Kurma
Risk Analizi Dersi - Risk Yönetim Süreçleri
Risk Analizi Dersi - Risk Yönetiminde İleri Yaklaşımlar
Risk Analizi Dersi - Risk Unsurlarına Uygulanması
Risk Analizi Dersi - Uygulama Örnekleri ve Grup Çalışmaları
Risk Analizi Dersi - Risk Bilgisi ve Dokümantasyonu
Risk Analizi Dersi - Sonuç ve Öneriler
Risk Analizi Dersi - Vaka Analizleri


Risk Analizi DersiEĞİTİMLERİMİZ


•  KAMPANYALARIMIZ

GAMES

Click for Akiza Games | Akiza Oyunları için tıklayın.


Kulak Ver

İçsiz cevizi hafifliği ele verir.