Proje Yönetimi Dersi Akiza - Kampanyalar İçin Tıklayınız
Akiza

Proje Yönetimi Dersi

Proje Yönetimi Dersi
Proje Yönetimi Dersi (PMP Anlatımıyla) Tanımı

Proje Yönetimi Dersi

Proje Yönetimi Dersi - (PMI Temelli) : İş hayatının hızla gelişen ortamında projelerin uygun araç ve teknikler kullanılarak yönetilmesi ve bu sayede zaman ve maliyetlerin istenilen kalite kriterlerine uygun olarak yönetilmesi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Proje Yönetimi Dersi; bilgi ve becerilerinin kullanılması, projelerin başarı şansını artırmaktadır. Bu da Proje Yönetiminin giderek daha fazla kabul görmesini sağlamaktadır.

Proje Yönetimi Dersi , PMI (Proje Yönetimi Enstitüsü) yaklaşımı temel alınarak proje yönetimi süreçlerinin ve bilgi alanlarının katılanlara aktarıldığı bir programdır. Proje Yönetimi Dersi; her meslekten kişilere ortak bir dil ile proje yönetimi için bir referans sunmaktadır.

PMI yaklaşımında Başlatma, Planlama, Yürütme, Kontrol/İzleme ve Kapatma süreçleri ele alınacak ve bu süreçlerle birlikte Entegrasyon, Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve Tedarik bilgi alanlarının proje içerisinde nasıl ve ne zaman uygulandığı aktarılacaktır.

Projeler Kapsam, Zaman ve Maliyet olmak üzere 3 ayaktan oluşan saç ayağı üzerinde dururlar. Bu saç ayaklarının doğru şekilde planlanması ve yürütülmesi de kaliteyi oluşturur. Yani bu 4 faktör birbiri ile doğrudan ilişkilidir ve herhangi birisindeki değişiklik en az bir tanesini etkiler. Bu eğitimde bu ilişkiler ele alınacaktır. Bir proje en doğru şekilde nasıl yönetilir metodolojik olarak, PMI araç ve teknikleri kullanılarak, işlenecektir.Proje Yönetimi Dersi Kazandırdıkları

Proje Yönetimi Dersi amacı; uluslararası kabul görmüş PMI metodolojisi ile proje yönetimi süreçlerini (Başlatma, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapatma) ve bu süreçler içerisinde Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve Tedarik yönetimlerinin nasıl yapılacağını ve bu süreçlerin birbiri ile nasıl entegre edileceğini katılımcılarına aktarmaktır.

Proje Yönetimi Dersi sonunda; , projenin hedeflerine uygun olarak planlama yapmanın önemini öğrenirsiniz.

Kapsam, zaman ve maliyet temel çizgileri içerisinde projeyi nasıl yöneteceğinizi ve bu kavramların önemini öğrenirsiniz.

Prjeniz için gerekli kaynakların nasıl belirleneceğini, kaynaklarınızı nasıl yöneteceğinizi ve kaynaklar arası çatışmaları nasıl çözümleyeceğinizi, kaynaklarla birlikte projenizin maliyetlerini kontrol etmeyi öğrenirsiniz.

Projenizdeki riskleri belirlemeyi, risklerin nasıl yönetileceğini, nasıl önleneceğini veya risklerden nasıl faydalanabileceğinizi öğrenirsiniz.

Projeniz ilerlerken, projenizi nasıl kontrol edeceğinizi, planlanan ve gerçekleşenleri nasıl takip edeceğinizi b sırada projenizin kalite gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını nasıl kontrol edeceğini öğrenirsiniz.

Projenizi nasıl dokümante edeceğinizi, projenizden çıkardığğınız dersleri sonraki projelere nasıl aktaracağınızı ve nasıl kullanacağınızı öğrenirsiniz.

Son olarak da eğitimin parçası olan MS Project ile, projenizdeki kapsam, zaman, maliyet ve kaynak yönetimlerini bir arada nasıl kontrol ve takip edeceğinizi öğrenirsiniz. Projenizle ilgili raporlar hazırlayabilirsiniz.Proje Yönetimi Dersi İçeriği

Proje Yönetimi Dersi - Proje Yönetimine Giriş
Proje Yönetimi Dersi - Proje ve Operasyon
Proje Yönetimi Dersi - Proje Yönetimi nedir?
Proje Yönetimi Dersi - Alt Proje, Program, Portföy nedir?
Proje Yönetimi Dersi - Proje Yönetimi Süreçleri
Proje Yönetimi Dersi - Başlangıç Süreçleri
Proje Yönetimi Dersi - Planlama Süreçleri
Proje Yönetimi Dersi - Yürütme Süreçleri
Proje Yönetimi Dersi - İzleme ve Kontrol Süreçleri
Proje Yönetimi Dersi - Kapanış Süreçleri
Proje Yönetimi Dersi - Proje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Dersi - Entegrasyon Yönetimi
Proje Yönetimi Dersi - Kapsam Yönetimi
Proje Yönetimi Dersi - Zaman Yönetimi
Proje Yönetimi Dersi - Maliyet Yönetimi
Proje Yönetimi Dersi - Kalite Yönetimi
Proje Yönetimi Dersi - İnsan Kaynakları Yönetimi
Proje Yönetimi Dersi - İletişim Yönetimi
Proje Yönetimi Dersi - Risk Yönetimi
Proje Yönetimi Dersi - Tedarik Yönetimi
Proje Yönetimi Dersi - Proje Aşamaları
Proje Yönetimi Dersi - Proje Yaşam Döngüsü


Proje Yönetimi Dersi
EĞİTİMLERİMİZ


•  KAMPANYALARIMIZ

GAMES

Click for Akiza Games | Akiza Oyunları için tıklayın.


Kulak Ver

Tahsil cehâleti alır;eşşeklik bâkî kalır!