Proje Yönetimi Kurs Akiza - Kampanyalar İçin Tıklayınız
Akiza

Proje Yönetimi Kurs

Proje Yönetimi Kurs
Proje Yönetimi Kurs (PMP Anlatımıyla) Tanımı

Proje Yönetimi Kurs

Proje Yönetimi Kurs - (PMI Temelli) : İş hayatının hızla gelişen ortamında projelerin uygun araç ve teknikler kullanılarak yönetilmesi ve bu sayede zaman ve maliyetlerin istenilen kalite kriterlerine uygun olarak yönetilmesi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Proje Yönetimi Kurs; bilgi ve becerilerinin kullanılması, projelerin başarı şansını artırmaktadır. Bu da Proje Yönetiminin giderek daha fazla kabul görmesini sağlamaktadır.

Proje Yönetimi Kurs , PMI (Proje Yönetimi Enstitüsü) yaklaşımı temel alınarak proje yönetimi süreçlerinin ve bilgi alanlarının katılanlara aktarıldığı bir programdır. Proje Yönetimi Kurs; her meslekten kişilere ortak bir dil ile proje yönetimi için bir referans sunmaktadır.

PMI yaklaşımında Başlatma, Planlama, Yürütme, Kontrol/İzleme ve Kapatma süreçleri ele alınacak ve bu süreçlerle birlikte Entegrasyon, Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve Tedarik bilgi alanlarının proje içerisinde nasıl ve ne zaman uygulandığı aktarılacaktır.

Projeler Kapsam, Zaman ve Maliyet olmak üzere 3 ayaktan oluşan saç ayağı üzerinde dururlar. Bu saç ayaklarının doğru şekilde planlanması ve yürütülmesi de kaliteyi oluşturur. Yani bu 4 faktör birbiri ile doğrudan ilişkilidir ve herhangi birisindeki değişiklik en az bir tanesini etkiler. Bu eğitimde bu ilişkiler ele alınacaktır. Bir proje en doğru şekilde nasıl yönetilir metodolojik olarak, PMI araç ve teknikleri kullanılarak, işlenecektir.Proje Yönetimi Kurs Kazandırdıkları

Proje Yönetimi Kurs amacı; uluslararası kabul görmüş PMI metodolojisi ile proje yönetimi süreçlerini (Başlatma, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapatma) ve bu süreçler içerisinde Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve Tedarik yönetimlerinin nasıl yapılacağını ve bu süreçlerin birbiri ile nasıl entegre edileceğini katılımcılarına aktarmaktır.

Proje Yönetimi Kurs sonunda; , projenin hedeflerine uygun olarak planlama yapmanın önemini öğrenirsiniz.

Kapsam, zaman ve maliyet temel çizgileri içerisinde projeyi nasıl yöneteceğinizi ve bu kavramların önemini öğrenirsiniz.

Prjeniz için gerekli kaynakların nasıl belirleneceğini, kaynaklarınızı nasıl yöneteceğinizi ve kaynaklar arası çatışmaları nasıl çözümleyeceğinizi, kaynaklarla birlikte projenizin maliyetlerini kontrol etmeyi öğrenirsiniz.

Projenizdeki riskleri belirlemeyi, risklerin nasıl yönetileceğini, nasıl önleneceğini veya risklerden nasıl faydalanabileceğinizi öğrenirsiniz.

Projeniz ilerlerken, projenizi nasıl kontrol edeceğinizi, planlanan ve gerçekleşenleri nasıl takip edeceğinizi b sırada projenizin kalite gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını nasıl kontrol edeceğini öğrenirsiniz.

Projenizi nasıl dokümante edeceğinizi, projenizden çıkardığğınız dersleri sonraki projelere nasıl aktaracağınızı ve nasıl kullanacağınızı öğrenirsiniz.

Son olarak da eğitimin parçası olan MS Project ile, projenizdeki kapsam, zaman, maliyet ve kaynak yönetimlerini bir arada nasıl kontrol ve takip edeceğinizi öğrenirsiniz. Projenizle ilgili raporlar hazırlayabilirsiniz.Proje Yönetimi Kurs İçeriği

Proje Yönetimi Kurs - Proje Yönetimine Giriş
Proje Yönetimi Kurs - Proje ve Operasyon
Proje Yönetimi Kurs - Proje Yönetimi nedir?
Proje Yönetimi Kurs - Alt Proje, Program, Portföy nedir?
Proje Yönetimi Kurs - Proje Yönetimi Süreçleri
Proje Yönetimi Kurs - Başlangıç Süreçleri
Proje Yönetimi Kurs - Planlama Süreçleri
Proje Yönetimi Kurs - Yürütme Süreçleri
Proje Yönetimi Kurs - İzleme ve Kontrol Süreçleri
Proje Yönetimi Kurs - Kapanış Süreçleri
Proje Yönetimi Kurs - Proje Yönetimi Bilgi Alanları
Proje Yönetimi Kurs - Entegrasyon Yönetimi
Proje Yönetimi Kurs - Kapsam Yönetimi
Proje Yönetimi Kurs - Zaman Yönetimi
Proje Yönetimi Kurs - Maliyet Yönetimi
Proje Yönetimi Kurs - Kalite Yönetimi
Proje Yönetimi Kurs - İnsan Kaynakları Yönetimi
Proje Yönetimi Kurs - İletişim Yönetimi
Proje Yönetimi Kurs - Risk Yönetimi
Proje Yönetimi Kurs - Tedarik Yönetimi
Proje Yönetimi Kurs - Proje Aşamaları
Proje Yönetimi Kurs - Proje Yaşam Döngüsü


Proje Yönetimi Kurs
EĞİTİMLERİMİZ


•  KAMPANYALARIMIZ

GAMES

Click for Akiza Games | Akiza Oyunları için tıklayın.


Kulak Ver

En sıradan iş bile büyük başarılar getirme potansiyeline sahiptir.