Excel VBA Programlama Dersleri Akiza - Kampanyalar İçin Tıklayınız
Akiza
Excel VBA Programlama Dersleri

Excel VBA Programlama DersleriExcel VBA Programlama Dersleri Tanımı

Excel VBA Programlama Dersleri

Excel VBA Programlama Dersleri ileri Excel uygulamaları gerçekleştirebileceksiniz. Excel VBA Programlama Dersleri ile Excel'de VBA kodlarını kendi uygulamalarınızı geliştirmek için nasıl kullanacağınız öğrenecek, hata ayıklama, kod düzenleme gibi kavramlara aşina olacaksınız. Visual Basic Editörünü tanıyarak başlayacağınız Excel VBA Programlama Derslerinde fonksiyonlardan nesnelere, excel hiyerarşisinden, ileri programlama yapılarına kadar bir çok konuda pratik bilgi sahibi olacaksınız.

Excel VBA Programlama Dersleri kursunu tamamladığınızda kullanıcı formları oluşturmaktan, olaylarla çalışmaya kadar bir çok konuda uygulama yapabileceksiniz.Excel VBA Programlama Dersleri İçeriği


Excel VBA Programlama Dersleri - EXCEL VBA programlamaya giriş

- Makrolarla çalışmak
- Makroları Kaydetme, Çalıştırma, Düzenleme
- VBA’i tanımak
- Geliştirme ortamını anlamak
- Visual Basic yardım kullanmak
- Visual Basic editörü

Excel VBA Programlama Dersleri - Modül, Procedure ve Fonksiyonlarla Çalışmak

- Modul’ leri anlamak ve modül oluşturmak
- Procedure’leri anlamak ve procedure oluşturmak
- Procedure çağırmak
- Fonksiyon oluşturmak

Excel VBA Programlama Dersleri - Değişkenler ve Operatörler

- Aritmetiksel Operatörlerle işlemler
- VBA dilinde ^, *, /, \, +, -, &, Mod Operatörlerini kullanmak.
- Karşılaştırma Operatörleri
- =,<>,<,>,<=,>=,Like,Is Operatörlerini kullanmak.
- Mantıksal Operatörler; Değil (Not), Ve (And), Veya(Or), Özel Veya (Xor), Eqv, Imp Operatörleri

Excel VBA Programlama Dersleri - Nesnelerle Çalışma

- Nesnelerini tanımak
- Excel nesne hiyerarşisini tanımak
- Koleksiyonları anlamak
- Nesne tarayıcısını kullanma
- Nesne özellikleri ile çalışma
- Olayları anlamak ve olay oluşturmak

Excel VBA Programlama Dersleri - İfadeler, Değişkenler ve Intrinsic Kullanma Fonksiyonlar

- Değişkenlerin tanımlanması
- Veri tiplerini anlamak
- Intrinsic fonksiyonları kullanmak
- Sabitleri anlamak ve kullanmak
- Mesaj kutusunu kullanmak
- Giriş kutusunu kullanmak
- Nesne değişkenleri tanımlamak ve kullanmak

Excel VBA Programlama Dersleri - Koşul ve Döngülerle çalışmak

- Koşul ve Döngü yapısını anlamak
- Boolean ifadeler ile çalışmak
- If ... End If
- Select Case ... End Select
- Do ... Loop
- For ... Next
- For Each ... Next

Excel VBA Programlama Dersleri - Form ve Kontrollerle Çalışmak

- Kullanıcı formlarını anlamak
- Araç kutusunu kullanmak
- Form özellikleri, olayları ve metodları ile çalışmak
- Kontrolleri anlamak
- Özellikler penceresinden kontrol özelliklerini ayarlamak
- Label ve Text Box kontrolleri
- Command Button kontrolü
- Combo Box kontrolü
- Frame kontrolü
- Option Button kontrolü
- Tab ayarlamak
- Kod içerisinden form başlatmak

Excel VBA Programlama Dersleri - Excel Programlama Yapıları

- Nesne, Özellik, Metot ve Olay Tanımları
- Hücreye Değer Atamak
- Range, Cell, Selection Nesneleri
- Hücre, Satır ve Sütun Seçmek
- CurrentRegion Nesnesi
- Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seçmek
- Count Metodu
- Seçili Olan Hücrelerin Sayısını Öğrenmek
- Seçimin Satır ve Sütun Sayısını Bulmak
- Seçili Alan Sayısını Bulmak
- Formula ve FormulaR1C1 Özelliği
- Hücreye Formül Yazdırmak
- Hücre İçini Otomatik Olarak Doldurmak
- Hücreye Rasgele Değer Atamak
- Kaynak Hücreleri Referans Alarak Hedef Hücrelerini Doldurmak
- Add Metodu
- Sayfa Ekleme, Silme ve Sırasını Değiştirme
- Copy, Paste Metotları
- Sayfa Arası Kopyalama ve Yapıştırma
- Hücreler Arasında Kopyalama ve Yapıştırma Yapmak
- Font Nesnesi
- Hücre ve Yazı Tipinin Özelliklerini Değiştirmek
- Nesne Nedir
- Özellik, Metot ve Olay Nedir
- Hücre Seçmek
- Satır Seçmek
- Sütun Seçmek
- Seçili Hücrelere Ait Satırları Seçmek
- Seçili Hücrelere Ait Sütunları Seçmek
- Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seçmek
- Seçili Olan Hücrelerin Sayısını Öğrenmek
- Seçimin Satır ve Sütun Sayısını Bulmak
- Seçili Alan Sayısını Bulmak
- Hücreye Formül Yazdırmak
- Hücreye Değer Atamak
- Seçili Hücreye Değer Atamak
- Hücre İçini Otomatik Olarak Doldurmak
- Hücreye Rasgele Değer Atamak
- Kaynak Hücreleri Referans Alarak Hedef Hücrelerini Doldurmak
- Hücre ve Yazı Tipinin Özelliklerini Değiştirmek
- Sayfalar Arasında Tabloları Kopyalama

Excel VBA Programlama Dersleri - Hata Denetimi

- Hata Kontrol Deyimleri
- Hata Kodları ve Açıklamalar

 


Excel VBA Programlama Dersleri
EĞİTİMLERİMİZ


•  KAMPANYALARIMIZ

GAMES

Click for Akiza Games | Akiza Oyunları için tıklayın.


Kulak Ver

Programcılığın doğasında herşey olduğu gibidir. Bir hatanın boyutu ile ona neden olan şeyin ilgisi yoktur.