Sekreterlik Eğitimi Akiza - Kampanyalar İçin Tıklayınız
Akiza
Sekreterlik Eğitimi

Sekreterlik EğitimiSekreterlik Eğitimi Tanımı

Sekreterlik Eğitimi

Sekreterlik Eğitimi: Katılımcıları sekreterlik konusunda bilinçlendirmek,büro yönetimi, yazışma,evrak işlemlerini yürüten ve iletişimi sağlayan kişiler yetiştirmek amaçlanmıştır.Sekreterlik Eğitimi İçeriğiSekreterlik Eğitimi - sekreterlik mesleği ve sekreterlik esasları
Sekreterlik Eğitimi - Yazışma teknikleri
Sekreterlik Eğitimi - sunum ve halkla ilişkiler
Sekreterlik Eğitimi - Güzel konuşma, beden dili ve imaj oluşturma
Sekreterlik Eğitimi - İletişim becerileri
Sekreterlik Eğitimi - Sekreterlikte mesleki etik
Sekreterlik Eğitimi - Terminoloji
Sekreterlik Eğitimi - Psikoloji
Sekreterlik Eğitimi - Büro teknikleri ve yönetimi
Sekreterlik Eğitimi - Zaman yönetimi
Sekreterlik Eğitimi - Dokümantasyon, dosyalama ve arşivleme teknikleri
Sekreterlik Eğitimi - Bilgi sistemi


Sekreterlik EğitimiEĞİTİMLERİMİZ


•  KAMPANYALARIMIZ

GAMES

Click for Akiza Games | Akiza Oyunları için tıklayın.


Kulak Ver

Yazılım ve donanım arasındaki fark nedir? Programlar ve makineler arasındaki farktır. Uzun ve komplike bilgi serileri ile bu serileri uygumaya koyan makineler arasındaki farktır. Bana göre bir telefon kablosu yoluyla iletebildiğimiz herşey yazılım ve diğerleri de donanımdır. Bir piyano donanımdır ama notalar yazılımdır. Telefon donanımdır ama bir telefon numarası yazılımdır.