Spring Kurs Akiza - Kampanyalar İçin Tıklayınız
Akiza

Spring Kurs

Spring Kurs
Spring Kurs Tanımı

Spring Kurs

Spring Kurs ile Springsource'un geliştirdiği, kendine yeter bir bütün olarak çalışan Java/JavaEE application framework'ü olan Spring'i öğrenirsiniz. Spring ile hızlıca nasıl JavaEE uygulaması geliştirebileceğinizi öğreneceksiniz.

Spring Kurs alacak arkadaşların, java/jsp/jsf konularında bilgi sahibi olmaları beklenir.

Spring Kurs eğitiminin amacı; Spring'in kullanım alanını, amacını, yapısını ve geliştirmesini anlamaktır. JavaEE uygulamasını daha hızlı geliştirmektir.Spring Kurs İçeriği


Spring Kurs - Giriş

1. Yapıyı Tanıma
2. Spring framework'un Yarar ve Faydaları, JavaEE yapısına entegrasyonu
3. Spring, DesignPattern ve Framework
4. Spring'i uygulamanızın içine install etme
5. .Jar aracı ile ilk Spring uygulamasını yaratmak

Spring Kurs - Tersine Kontrol(IOC) anlamak

1. IOC ve IOC olmayan program yapısını karşılaştırma
2. Bean, Collabrator ve Property'leri konfigure etmek.
3. Bean'in Hayat döngüsü
4. Uygulama Context'i, XML Bean Factory
5. Yapıcı ve setter metodlarda bağımlılık sağlama(Dependency Injection)
6. Autowiring( byName, byType, constructor, autodetect)
7. Bean Yaratma ( Direct, Static, Instance, Factory Bean)
8. Wiring( Wiring with XML, wiring Collections i.e. List, set, map, props)
9. PropertyPlaceHolderConfigurer
10. Create and Destroy medhod
11. Bean PostProcessor
12. BeanFactory PostProcessor

Spring Kurs - Spring'de AOP( Aspect Oriented Programming) Nedir?

Spring Kurs - Database Entegrasyonu ve Transaction Yönetimi

1. DAO Desteği
2. Spring'de JDBC desteği( JDBC Şablonu)
3. JDBC Yardımcı objeleri( SqlFunction, SqlQuery,SqlUpdate,SqlOperation, Stroc Proc)
4. ORM ve Mapping SQL Query
5. Context of ACID Transaction
6. Spring Transaction Yöneticisi
7. Transaction Özellikleri ( Izolasyon Seviyesi vb.)

Spring Kurs - EJB 3 implementasyonu yapmak

Spring Kurs - Stateless ve stateful beans

1. JavaBean'ler ile encapsulating scalable business logic
2. session bean'lere uzaktan bağlanma
3. Etkili stateful services yaratmak

Spring Kurs - Spring Annotation Kullanımı

Spring Kurs - Session bean'ler için ileri staretejiler

1. Method interceptors ile behaviors eklemek
2. Annotation-based resource injection ile Linking services
3. timer-based servisleri trigger etme

Spring Kurs - JMS ile asenkron kominikasyon başlatma

1. Client interaction ve Java Message Servis'i ayırma
2. JMS ile mesaj transfer etme ve alma

Spring Kurs - Message Driven Beans (MDB) leri anlamak

1. MDB ile robust message receiver'leri basitleştirmek
2. Java connector'ler ile Mesaj reception'ları genelleme

Spring Kurs - Web Servis'lere erişim açma

Spring Kurs - JAX-WS ile interoperability

1. Service endpoint'i kodlama ve paketleme
2. Servisi paketleme ve deploy etme

Spring Kurs - JAX-WS client'lar ile servis'lere erişim

1. client contract analizi
2. valid data tipi bağlama ve exchange

Spring Kurs - Java Persistence API (JPA) ile Mapping yapma

Spring Kurs - JPA Yapısını anlamak

1.JPA'nın ana komponentlerini tanımak
2.EntityManager'a bağlantı kurmak
3.JPA üzerinden Hibernate ve Spring'i Kullanma
4.Hibernate Tanıtımı
5.ORM framework desteği
6.Mapping'leri ayarlama
7.Relationship'ları ayarlama
8.Spring DAO desteğini kullanma
9.HibernateTemplate aracılığıyla Hibernate'e erişim

Spring Kurs - JPA core operasyonlarına bağlantı kurmak

1. Persistence class geliştirmek
2. Java obje'leri saklamak
3. requestler arasında iletişim durumunu tutmak

Spring Kurs - Complex Object ilişkilerini yönetmek

Spring Kurs - object association'ları etkili göstermek

1. single ve multivalued association'ları yakalama
2. Java collection'ları göstermek

Spring Kurs - Uygun miras alma stratejisini seçmek

1. class-to-database mapping için Employing teknikleri
2. Callback ve Listener'larla Auditing operasyonları

Spring Kurs - JPQL ile Çalışma

1. Java Persistence Query Language (JPQL) ve API ile data erişimini başlatma
2. Entity ve relationship özelliklerini seçmek

Spring Kurs - Application structure ve performance arttırma<

1. Named query'lerin yapısını iyileştirme
2. Native optimized SQL ile JPQL arttırımı

Spring Kurs - Enterprise Servisler ile Integrity'i korumak

1.Java Transaction API (JTA) ile çalışmak için yaklaşımlar
2.Annotation'lar ile transaction stratejilerini yönetmek
3.Multitier architecture ile her tier'ı güvenli yapmak
4.Rolleri ve Access kontrolleri konfigure etmek

 


Spring Kurs İle İlgili Paketler

Java


Spring Kurs
EĞİTİMLERİMİZ


•  KAMPANYALARIMIZ

GAMES

Click for Akiza Games | Akiza Oyunları için tıklayın.


Kulak Ver

Tek bir kelime, bize, karşımızdakinin akıllı mı, aptal mı olduğunu gösterir.