SQL Ders Akiza - Kampanyalar İçin Tıklayınız
Akiza

SQL Ders

SQL Ders
SQL Ders Tanımı

SQL Ders

SQL Ders, hemen hemen her tarafta kullanılan veritabanı sorgulama dilini öğretir. Bilgi İşlem departmanından, satış departmanına; mühendislik uygulamalarından, pazarlama uygulamalarına kadar; her tarafta veritabanı kullanıldığını görüyoruz. SQL Ders ile birçok veritabanının ortak kullanım dili olan SQL(Yapısal Sorgu Dili) Kullanmayı öğrenirsiniz.

SQL Ders içerisinde; verileri; yaratma, silme, güncelleme, ilişkilendirme, izin verme, işlevler yaratma konuları görülecektir.

SQL Eğitimi; Standart SQL, T-SQL ve PL/SQL konularını kapsayacak şekilde ortak olarak verilir.SQL Ders İçeriğiSQL Ders - İlişkisel Veritabanı Temelleri

* SQL'in Kısa Tarihi
* İlişkisel Veritabanları
* Tablolar
* Satırlar
* Kolonlar
* İlişkiler
* data tipleri
* Birincil(Primary) Anahtarlar
* İlişkisel(Foreign) Anahtarlar
* İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri
* Popüler Veritabanları
* Ticari Veritabanları
* Popüler Açık Kaynak Veritabanları
* Geçeli Obje Referansları
* SQL İfadeleri
* Veritabanı Düzenleme Dili (DML)
* Veritabanı Tanımlama Dili (DDL)
* Veritabanı Kontrol Dili (DCL)

SQL Ders - Basit SELECT'ler

* Örnek Database Yaratmak
* Bazı Temel Bilgiler
* Açıklamalaar
* Boşuk ve Noktalı Virgül
* Büyük Küçük Harf Duyarlılığı
* Tüm Satırlardaki Tüm Kolonları Seçmek
* Tablolarda Gezinmek
* Spesifik Kolonları Seçmek
* Kayıtları Sıralamak
* Bir Kolona Göre Sıralamak
* Çoklu Kolona Göre Sıralamak
* Sorting By Column Position
* Ascending and Descending Sorts
* The WHERE Clause and Operator Symbols
* Checking for Equality
* Checking for Inequality
* Checking for Greater or Less Than
* NULL Kontol Etme
* WHERE ve ORDER BY
* Where ile Eşitliği ve Eşit Olmamayı Karşılaştırmak
* Where ile Küçüklüğü ve Büyüklüğü konrol Etmek
* NULL Kontrolü
* WHERE ve Order By Birlikte Kullanımı
* WHERE Cümleciği ve Operatör Kelimeler
* BETWEEN Operatorü
* IN Operatorü
* LIKE Operatorü
* NOT Operatorü
* WHERE ile SELECT Kullanımı
* Çoklu Kullanma Kullanma
* AND
* OR
* Değerlendirme Sırası
* Çoklu Koşul ile SELECT Kullanma

SQL Ders - İleri SELECT Kullanımı

* Hesaplanmış Alanlar
* Birleştirme
* Matematik Hesaplamaları
* Alias'lar
* Hesaplanmış Alanlar
* Aggregate Fonksiyonları ve Gruplamalar
* Aggregate Fonksiyonları
* Veri Gruplama
* Distinct İle Kayıtları Yinelemeden Getirme
* Aggregate Fonksiyonlarıyla Çalışmak
* Gömülü Veri Düzenleme Fonksiyonları
* Yaygın Matematik Fonksiyonları
* Yaygın String Fonksiyonları
* Yaygın tarih Fonksiyonları
* Veri Düzenleme Fonksiyonları

SQL Ders - Alt Sorgular, Join'ler ve Union'lar

* Alt Sorgular
* Join'ler
* Table Takma Adı(Alias)
* Çok tablelu Join'ler
* Join Kullanmak
* Outer Join'ler
* Union'lar
* UNION ALL
* UNION Kuralları
* Union ile Çalışma

SQL Ders - CASE ile Koşulsal İşlem

* CASE ile Çalışma

SQL Ders - Kayıtları Ekleme, Silme, Güncelleme

* INSERT
* UPDATE
* DELETE

SQL Ders - Tabloları Yaratmak ve Düzenlemek

* Veri Tipleri
* Tabloları Yaratmak
* NULL Değerleri
* Birincil Anahtarlar
* İlişkisel Anahtarlar
* Kolonları Eklemek ve Silmek
* Tablo İsmini Değiştirmek
* SQL Sunucu
* Oracle ve MySQL
* Tablo Silmek

SQL Ders - View'ler

* View Yaratma
* View Silme
* View Faydaları
* View Yaratma

SQL Ders - Stored Procedure'ler

* Stored Procedure Yaratmak
* Stored Procedure Silmek
* Stored Procedure Yaratmak
* Stored Procedure Faydaları

SQL Ders - Örnek Veritabanı Dizayn

* Örnek Veritabanı Uygulaması I
* Örnek Veritabanı Uygulaması I Devam
* Örnek Veritabanı Uygulaması I Bitirme

SQL Ders - Örnek Veritabanı Dizayn

* Örnek Veritabanı Uygulaması II
* Örnek Veritabanı Uygulaması II Devam
* Örnek Veritabanı Uygulaması II Bitirme


- PL / SQL


- Giriş

* Giriş Demosu
* Faydalı Web Siteleri
* Oracle Nedir
* Veritabanlarının Tarihi
* Oracle'ın Tarihi
* Eğitim Demosu

- İlişkisel Veritabanı Sistemi

* İlişkisel Veritabanı Modeli Demo
* Şema Demo
* Normalizasyon Demosu
* Normalizasyon Dışı Demosu

- Oracle SQL ve PL / SQL Araçları

* Oracle, SQL ve PL / SQL Araçları nelerdir?
* SQL Plus
* Biçimlendirme Çıkış
* SQL Plus Çalışma
* ISQL Plus
* Oracle Enterprise Manager

- Oracle Mimarisi

* Oracle Veritabanı ve Oracle Instance
* Kontrol Dosyaları, Loglama, Arşivleme ve Geri Yükleme

- Veritabanı Nesneleri Oluşturma

* Oracle Basit veri Tipleri
* Oracle Complex ve Nesne veri türleri
* Tablo Türleri
* Tablo Yaratma
* Yöntemler

* Masa Sözdizimi oluşturma
* Örnek Tablo Yaratma
* Tabloları Değiştirme ve Silme(Drop)
* Kısıtlama nedir?
* Kısıtları Oluşturma, Değiştirme ve Silme
* İndeks türleri
* İndeksleri Oluşturma, Değiştirme ve Silme
* Sequense Sayaçları
* Synonym'ler (Eşanlam)
* View'ler
* Hata Mesajları

- Kullanıcılar ve Güvenlik

* Şemalar, Kullanıcılar, Haklar, Roller
* Kullanıcı Türleri
* Kullanıcı Oluşturmak
* Kullanıcı Değiştirme ve Damlama Kullanıcılar
* Güvenlik
* Sistem Hakları
* Nesne Hakları
* Haklara Yetki Vermek ve Almak
* Rolleri kullanarak Hakları Gruplamak
* Rol Ayarları

- Veritabanından veri alma

* SELECT Bildirimi
* SELECT Türleri
* DUAL Tablosu
* NULL nedir?
* (Psudo) Sözde Sütunlar
* SQL Plus Biçimlendirme

- Oracle Fonksiyonları

* Fonksiyon türleri
* String Fonksiyonları
* Sayı Fonksiyonları
* Tarih Fonksiyonları
* Diğer Fonksiyonlar
* Veri Tip Dönüşüm Fonksiyonları
* Özel Fonksiyonlar

- SELECT İfadelerini Filtreleme

* WHERE cümleciği
* Şartlı Karşılaştırmalar
* WHERE Kullanımı
* Mantıksal Operatörler

- SELECT İfadesinde Sıralama

* ORDER BY
* Sıralama Yöntemleri

- Tabloları Birleştirme

* Join(Birleştirme nedir?)
* Join Sentaks Formatları
* Join Tipleri
* Karşı Join veya Kartezyen Çarpım
* Doğal veya Inner(İç) Join
* Dış Join.
* Kendine Join
* Equi Join, Anti Join ve Range Join
* Değişen ve Kompleks Joinler

- GROUP BY ile özetleme

* GROUP BY ne yapar?
* GROUP BY Cümleciği
* Gruplandırma Fonksiyonlarının Türleri
* Özel Davranış
* Özet Fonksiyonları
* İstatistiksel Fonksiyonlar
* Diğer Fonksiyonlar
* GROUP BY Cümleciğini HAVING ile filtreleme
* GROUP BY Cümleciğini Genişletmek

- Alt sorgular ve Diğer Gelişmiş Sorgular

* Alt sorgu nedir?
* Alt sorgu Türleri
* Karşılaştırma Koşulları
* Düzenli ve İlişkili Alt sorgular
* İç içe Alt sorgular ve Join'lerle yerdeğişimi
* Alt Sorgular nerelerde kullanılabilinir.
* Hiyerarşik Sorgular
* Set Operatörler ve Kompozit Sorgular

- Oracle? Veri İşleme Dili (DML)

* DML nedir?
* INSERT ile veri ekleme
* Çoklu Tablo INSERT
* UPDATE ile Veri değiştirme
* DELETE veya TRUNCATE ile Verileri Silme
* MERGE ile Tabloları Birleştirme
* İşlem Denetim
* Veri Değişikliklerini Kitleme ve İzleme
* COMMIT ve ROLLBACK

- PL / SQL (Programlama Dili SQL)

* PL / SQL Nedir?
* Modüler yapısı
* Anonim Prosedürler
* İsimlendirilmiş Prosedürler
* Fonksiyonlar
* Paketler
* Trigger'lar
* Değişkenler ve PL / SQL Tipleri
* Nesneler ve Nesne veri türleri
* Nesneler Hakkında
* Kontrol Yapıları
* Basit Veritabanı Erişimi PL / SQL
* Cursor'lar ve kapalı Cursors
* Açık Cursor'lar
* Dinamik SQL
* Mevcut (DBMS_) Paketleri

 


SQL Ders
EĞİTİMLERİMİZ


•  KAMPANYALARIMIZ

GAMES

Click for Akiza Games | Akiza Oyunları için tıklayın.


Kulak Ver

Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır.