MATLAB Ders Akiza - Kampanyalar İçin Tıklayınız
Akiza

MATLAB Ders

MATLAB Ders
MATLAB Ders Tanımı

MATLAB Ders

MATLAB Ders: Matlab, ismi Matrix Laboratory kelimelerinin kısaltmasından oluşmaktadır. 1970'lerde sadece Matrix işlemlerini hızı yapmak için geliştirilen "gelişmiş hesap makinesi" günümüzde artık bir nevi Matematik Laboratuarı olmuş durumdadır. MATLAB Ders içinde, Matlab'ın gelişmiş Toolboxlarını, programlama kolaylığını, yüksek görsellik özelliği sayesinde birçok mühendisin vazgeçilmezi olduğunu göreceksiniz.

Matlab, beraberinde gelen Simulink ürünü sayesinde programlamadan uzak mühendisler, karmaşık sistemlerin simülasyonu ve matematiksel problemlerin çözümü için sürükle bırak mantığıyla blok diyagramlarını birbirine ekleyerek çözümler tasarlayabilir ve tasarladıkları sistemi çok rahatlıkla simüle edilebilirler. MATLAB Ders, örnekler ve çözüm tasarımlarıyla yapılır.

MATLAB Ders genel ve özel konular olarak iki kısma ayrılmıştır. Özel konular için genel matlab eğitimi tamamlanmış olunması önerilir.MATLAB Ders - Genel İçerik


MATLAB Ders - Matlab’a Giriş

- Matlab nedir nerelerde kullanılır.
- Matlab ortamının tanıtılması.
- Matlab’in avantajları, dezavantajları, toolbox kavramı.

MATLAB Ders - Matlab'de veri tipleri

- Double, String, Cell, Struct Uint8 Logical veri tipi verilerle çalışmak

MATLAB Ders - Matlab'de matrisler ve matematik işlemleri

- Temel matris işlemlerinin Matlab'de gerçekleştirilmesi
- Temel Matematiksel formüllerin Matlab’de gerçekleştirilmesi

MATLAB Ders - Matlab'de temel programlama

- Matematiksel ve Mantıksal operatörler
- Şartlı Dallanmalar. (if, switch komutu)
- Döngüler ( For, While döngüleri)
- Dizi ve Matris işlemleri
- Algoritmik problemlerin çözümü

MATLAB Ders - M-File M-Function kavramları

- Matlab'de m-file ve m-function tipinde program yazılması

MATLAB Ders - Matlab’de Sayısal ve Analitik Hesaplamalar

- Sayısal ve analitik türev integral hesaplama
- Sayısal ve analitik Diferansiyel denklem çözme
- İstatistiksel özelliklerin çıkarılması

MATLAB Ders - Matlab'de veri alış verişi

- Txt, Excel, Binary dosya, Ses dosyası, Resim dosyası, VeriTabanı gibi sabit kaynaklardan veri elde edilmesi ve bu kaynaklara veri gönderilmesi
- Mikrofon, Kamera, Seri Paralel Port, Özel veri toplama kartı gibi çevresel donanıma bağlanıp gerçek zamanlı veri alımı ve çıkış donanım birimlerine veri gönderilmesi

MATLAB Ders - Matlab’de sunum gücü yüksek grafikler hazırlama

- Fonksiyonların grafiklerinin çizilmesi
- 2-D ve 3-D çizgi grafikleri
- Yüzey Grafikleri
- Eş Yükselti , Bar, Pasta, Grafikleri
- Hareketli animasyonlar hazırlama

MATLAB Ders - Ek Konuların İçerikleri


MATLAB Ders - Matlab ile Sayısal Analiz (Nümerik Analiz)

- Sayısal Türev, Sayısal İntegral için literatürde tanımlı metotların kodlanması ve bu metotların hazır Matlab fonksiyonlarıyla gerçekleştirilmesi
- Lineer ve Non-Lineer denklemlerin sayısal çözümleri için literatürde tanımlı metotların kodlanması ve bu işlemleri yapan hazır matlab fonksiyonlarının kullanılması
- Bir yada çok değişkenli, Adi Diferansiyel Denklemlerin ve Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Literatürde tanımlı yöntemlerle kodlanması ve bu işlemleri yapan hazır fonksiyonların kullanılması
- Kısıtsız ve Kısıtlı Optimizasyon algoritmalarının kodlanması ve bu işlemleri yapan hazır matlab fonksiyonlarının kullanılması
- Toplanan verilere değişik özelliklerdeki fonksiyonların uydurulması interpolasyon ve extrapolasyon tekniklerinin kodlanması, bu işlemleri yapan hazır matlab fonksiyonlarının kullanılması

MATLAB Ders - Matlab ile İstatistik ve Finansal Uygulamalar

- Toplanan verilerin ortalama, moment, medyan, mod, standart sapma, varyans, çarpıklık, basıklık kovaryans, korelasyon gibi istatistiksel özelliklerinin çıkarılması
- Kesikli ve sürekli dağılımlar ve özellikleri
- Toplanan verilerin dağılımlarla ifade edilmesi ve testler.
- Tek boyutlu ve Çok boyutlu Rastgele sayı üretme yöntemleri.
- Markov süreçleri ve rastgele yürüyüş algoritmaları.
- Monte Carlo Simülasyonu
- İstatistiğe bağlı tahmin yöntemleri (Bayes rahmin yöntemi)
- Garch yöntemi
- Varyans-Kovarsanys ve Tarihi Yöntemlerle risk hesaplama
- Geriye Dönük Testler

MATLAB Ders - Matlab ile Sinyal İşleme

- Ayrık ve sürekli zamanlı işaret kavramları
- Sürekli zaman işaretinin ayrıklaştırılması
- Fourier Dönüşümleri
- Z-Dönüşümleri
- S-Dönüşümleri
- İşaretlerin zaman ve frekans uzayında işlenmesi
- Sayısal Filtre tasarımı(Alçak geçiren yüksek geçiren bant geçiren filtreler)
- Sinyalin dosyadan yada çevresel donanımdan okunup yazılması
- Gürültü temizleme uygulaması
- Aktif pasif filtre tasarımı

MATLAB Ders - Matlab ile Görüntü İşleme

- Resim dosyalarının okunması ve yazılması
- Videoların okunması ve yazılması
- Gerçek zamanda kameradan görüntü alınması
- Renk uzayları kavramı ve renk dönüşümleri
- Renkli görüntüyü gri seviyesine dönüştürme
- Gri seviyeli resmi binary resme dönüştürme (threshold işlemleri)
- İkili resim üzerinde morfolojik işlemler.
- Gürültülü resmi filtre uygulayarak temizlemesi
- Resim yumuşatma, keskinleştirme işlemleri
- Kenar ve köşe gibi özel noktaların bulunması ve özellik çıkartma
- Görüntü Bölütme işlemleri (Segmentasyon)
- Karakter tanıma uygulaması
- Çift kamera ile derinlik hesabının yapılması
- Wavelet Uygulamaları
- Videodan hareketsiz arka planın bulunması
- Hareket eden özel cismin bulunması ve takip edilmesi
- Güvenlik alarm uygulaması

MATLAB Ders - Matlab ile Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks)

- Nöron modelleri ve mimarileri
- Yapay sinir ağları modelleri
- Eğitim algoritmaları
- Eğitim, Doğrulama ve Test adımları.
- MLP, RBF, GRNN, SOM mimarileriyle çalışmak
- nntool, nftool, nprtool, nctool ve nntraintool’un kullanılması
- Örnek Uygulama: Toplanan gerçek dünya verilerinin değişik yapay sinir ağlarıyla eğitilmesi ve test edilmesi uygulaması
- Örnek Uygulama: Karekter tanıma uygulaması

MATLAB Ders - Matlab ile Bulanık Mantık (Fuzzy Logic)

- Bulanık küme ve bulanık sayı kavramları
- Üyelik fonksiyonları çeşitleri
- Bulanık kural tabanları
- Durulama işlemleri
- Bulanık sinir ağları ANFIS (Artificial Neural Fuzzy İnteface System)
- Örnek Uygulama: Toplanan verilerden kanser hastalığının teşhisinde ANFIS kullanımı

MATLAB Ders - Matlab ile Sezgisel Arama Yöntemleri

- Kabul edilebilir zamanda çözülemeyen çözümü güç problemlerin tanıtımı (NP-Hard )
- Kör arama, enine arama, derinine arama ve A* algoritması
- Sezgisel metodların tanımı
- Genetik Algoritma (Genetic Algorithm) Parçacık Sürü Optimizasyonu (Partial Swarm Optimization) ve Karınca Kolonisi Algoritması (Ant Colony Algorithm)
- Örnek uygulama: Gezgin satıcı problemi, ders programı ayarlama problemi, iş-tezgah çizelgeleme probleminin sezgisel yöntemlerle çözümü)

MATLAB Ders - Matlab ile Kullanıcı Arayüzleri Oluşturma (GUI Programlama)

- Kullanıcı etkileşim pencereleri oluşturma
- Veri giriş ekranı, hata ekranı, mesaj ekranı oluşturma.
- Dosya açma, Listeleme kaydetme pencereleri oluşturma
- Grafiksel arayüz geliştirme ortamı (guide)
- GUI objeleri
- GUI program geliştirme
- Check box, list box, combo box kullanımı
- Push button, radio button, toggle button uygulaması
- AxtiveX işlemleri
- Menu oluşturma
- Örnek Uygulamalar

MATLAB Ders - Simulik Kullanımı

- Simulink’e giriş
- Simulink ile modelleme
- Simulink kütüphanelerinin tanıtımı
- Bir giriş bir çıkışlı sistemlerin blok diyagramlarıyla oluşturulması
- Geri beslemeli sistemlerin Simulink ile gerçekleştirilmesi
- PID kontrol sisteminin Simulink ile gerçekleştirilmesi

MATLAB Ders - Matlab Derleyicisi

- Matlab’in olmadığı sistemlerde çalışabilen programların üretilmesi
- M-file m-function dönüşümü
- mcc ve mbuild komutları
- p-code derleme
- C, C++ ve Java da kullanılmak üzere kütüphaneler oluşturma
- exe, dll ve mex dosyaları oluşturma


MATLAB Ders
EĞİTİMLERİMİZ


•  KAMPANYALARIMIZ

GAMES

Click for Akiza Games | Akiza Oyunları için tıklayın.


Kulak Ver

Bey adı bilig kelimesi ile ilgilidir; bilig’in lamı giderse, beg adı kalır. Bey halkı bilgi ile elinde tutar; bilgisi olmazsa aklı işe yaramaz. İnsan her işe başlarken bilgi ile başlar ve akıl ile sona erdirir.” “Beylik hastalığının ilacı akıl ve bilgidir.