Üst Düzey Yönetici Eğitim Akiza - Kampanyalar İçin Tıklayınız
Akiza
Üst Düzey Yönetici Eğitim

Üst Düzey Yönetici EğitimÜst Düzey Yönetici Eğitim Tanımı

Üst Düzey Yönetici Eğitim

Üst Düzey Yönetici Eğitim: Üst düzey yöneticilerin gayelerini paylaşılır hale getirmesini sağlamak, iletişim becerilerini geliştirmelerini ve beden diline hakim olmaları konusunda bilgiler vermek amaçlanmaktadır.Üst Düzey Yönetici Eğitim İçeriğiÜst Düzey Yönetici Eğitim - Tanım ve tarihçe
Üst Düzey Yönetici Eğitim - Yönetici Asistanının İşlevi
Üst Düzey Yönetici Eğitim - Yönetici Asistanında Aranan Nitelikler
Üst Düzey Yönetici Eğitim - Yönetici Asistanının Fonksiyonel Özellikleri ve Yetişkin Psikolojisi
Üst Düzey Yönetici Eğitim - Davranış, Bilgi ve Beceri Özelliklerini belirleme
Üst Düzey Yönetici Eğitim - İşin gerektirdiği davranış, bilgi ve beceri özelliklerini belirleme
Üst Düzey Yönetici Eğitim - Çalışanın davranış, bilgi beceri özelliklerini belirleme
Üst Düzey Yönetici Eğitim - İşin özelliklerine uygun personeli seçme ve yönlendirme
Üst Düzey Yönetici Eğitim - Problem tanımlama ve kaynağını bilme
Üst Düzey Yönetici Eğitim - Problem çözme yollarını bulma
Üst Düzey Yönetici Eğitim - Stres yönetimi
Üst Düzey Yönetici Eğitim - Stres ve etkilerini tanıma
Üst Düzey Yönetici Eğitim - Stresle baş etme yolları
Üst Düzey Yönetici Eğitim - Tepki yönetimi
Üst Düzey Yönetici Eğitim - İletişimi kesen engeller
Üst Düzey Yönetici Eğitim - Etkin dinleme
Üst Düzey Yönetici Eğitim - İkna etme ve anlaşmazlıkları giderme
Üst Düzey Yönetici Eğitim - Sözsüz iletişim
Üst Düzey Yönetici Eğitim - Beden dili ile ilgili önemli hususlar
Üst Düzey Yönetici Eğitim - Beden dilini geliştirme
Üst Düzey Yönetici Eğitim - Telefonda konuşma sanatı
Üst Düzey Yönetici Eğitim - Telefonda görgü kuralları
Üst Düzey Yönetici Eğitim - Uluslar arası telefon görüşmeleri yapma
Üst Düzey Yönetici Eğitim - İmaj faktörü
Üst Düzey Yönetici Eğitim - Kurumda imaj oluşturma
Üst Düzey Yönetici Eğitim - İş yaşamında giyim sanatı


Üst Düzey Yönetici EğitimEĞİTİMLERİMİZ


•  KAMPANYALARIMIZ

GAMES

Click for Akiza Games | Akiza Oyunları için tıklayın.


Kulak Ver

Yazılım ve donanım arasındaki fark nedir? Programlar ve makineler arasındaki farktır. Uzun ve komplike bilgi serileri ile bu serileri uygumaya koyan makineler arasındaki farktır. Bana göre bir telefon kablosu yoluyla iletebildiğimiz herşey yazılım ve diğerleri de donanımdır. Bir piyano donanımdır ama notalar yazılımdır. Telefon donanımdır ama bir telefon numarası yazılımdır.