Java Temel Öğrenmek İstiyorum Akiza - Kampanyalar İçin Tıklayınız
Akiza

Java Temel Öğrenmek İstiyorum

Java Temel Öğrenmek İstiyorum
Java Temel Öğrenmek İstiyorum Tanımı

Java Temel Öğrenmek İstiyorum

Java Temel Öğrenmek İstiyorum amacı, öğrencilere programlama teknikleri içerisinde en çok kullanılan “Nesne Yönelimli Programlama” mantığını Java Programlama Dili ile öğretmektir. Java Temel Öğrenmek İstiyorum, katılan öğrencilerin Nesne Yönelimli programlama tekniğini iyi şekilde öğrenmeleri hedeflenmiştir. Java Programlama Dilinin kuralları ve yetenekleri bu eğitim ile kavranır. Java Temel Öğrenmek İstiyorum sonunda öğrencilerin Java Programlama Dili ile temel uygulamaları geliştirebilecek düzeye gelmeleri ve ileri derecede uzmanlık gerektiren bir uygulama alanında yetişmeye hazır halde olmaları sağlanır.

Java Temel Öğrenmek İstiyorum bünyesinde temel kavramların ve prensiplerin anlatılmasının yanı sıra, uygulama geliştirmeye ağırlık verilmiş ve öğrencilerin, Java öğrenme aşamalarını eğitmen gözetiminde yazacakları kodlarla hızlandırmaları ve pekiştirmeleri düşünülmüştür. Ayrıca Java Temel Öğrenmek İstiyorum, temel aldığı müfredat, uluslararası geçerliliği olan Java Certified sınavları başlıklarını da içerdiğinden, bu kurs Sun tarafından verilecek olan Java Sertifikasyon sınavlarına genel anlamda bir hazırlık niteliği de taşır. Java Temel Öğrenmek İstiyorum ile bu sertifikalara hazırlık için iyi bir başlangıç yapabilirsiniz.Java Temel Öğrenmek İstiyorum İçeriği


Java Temel Öğrenmek İstiyorum - Çalışma Ortamı - Java Runtime Environment(JRE)

- Java sanal makinesi
- Java yazılım geliştirme araçları - JDK, eclipse, netbeans...

Java Temel Öğrenmek İstiyorum - Veri Tipleri, Değişkenler ve operatörler

- int, char, byte, long, double, float
- +, -, *, /, %, ++, --, ==, !=, !, >, <, <=, >=

Java Temel Öğrenmek İstiyorum - Kontrol İfadeleri

- if, else, elseif, switch
- For, while, do while
- break, continue

Java Temel Öğrenmek İstiyorum - Fonksiyonlar(Methods)

- Main Fonksiyonu ve argümanları
- Fonksiyon yaratma ve çağırma
- fonksiyon ön belirteçleri (Modifiers)
- Pass by Value ve Pass by reference olarak çalışma
- fonksiyon overloading
- Recursif Fonksiyonlar

Java Temel Öğrenmek İstiyorum - Diziler(Arrays)

- Dizi nedir?
- Dizi Tanımlamak ve değer atamak
- Dizilerde indis yönetimi

Java Temel Öğrenmek İstiyorum - Nesne Tabanlı Programlama (Object Oriented Programming)

- Classlar & Objeler
- Nesne tabanlı programlamaya bakış (Object-Oriented Programming)
- Class Ön belirteçleri (Modifiers)
- fonksiyonlar için, public, private, protected, static, final, abstract ön belirteçleri
- Bir obje kopyası (Instance) ve bir objenin elemanları

Java Temel Öğrenmek İstiyorum - Paketler (Packaging)

- paketler
- Classpath
- Java Archive (JAR)
- Deployment

Java Temel Öğrenmek İstiyorum - Nesne Tabanlı Dizayn (Object Oriented Design)

- Sanallaştırma(abstraction) ve referans kullanımı
- Miras(Inheritance) nedir?
- Class elemanının reddi miras yapması( Overriding Methods and Variables )
- Çok Biçimlilik(Polymorfizm)
- Abstract class ve kullanımı
- Inner class ve kullanımı
- Interface ve kullanımı
- Dönüştürme (casting)

Java Temel Öğrenmek İstiyorum - Yapıcılar ve Yıkıcılar ( Constructors & Destructures )

- Yapıcı(Constructor) ve Yıkıcı(Destructur) Nedir?
- Yapıcı(Constructor) Kullanımı
- this referansının kullanımı
- super referansının kullanımı
- Yapıcıların çalışma incelemesi

Java Temel Öğrenmek İstiyorum - Çok Kullanılan Faydalı Class'lar

- String
- Stringbuffer
- System
- Random
- Math

Java Temel Öğrenmek İstiyorum İle İlgili Paketler

Java


Java Temel Öğrenmek İstiyorum
EĞİTİMLERİMİZ


•  KAMPANYALARIMIZ

GAMES

Click for Akiza Games | Akiza Oyunları için tıklayın.


Kulak Ver

Hayatta başarılı olmak; iyi bir ele sahip olmak değil, kötü bir eli akıllıca oynamaktır.