.NET Öğrenmek İstiyorum Akiza - Kampanyalar İçin Tıklayınız
Akiza

.NET Öğrenmek İstiyorum

.NET Öğrenmek İstiyorum
.NET Öğrenmek İstiyorum Tanımı

.NET Öğrenmek İstiyorum

.NET Öğrenmek İstiyorum, Microsoft'un 2000'li yıllarda çıkardığı ve piyasada çok büyük pazar payına sahip olan .NET platformu pazarda, yazılım geliştirme konusunda etkin bir kullanım oranına sahiptir. C#, .NET platformu için özel olarak geliştirilmiş programlama dilidir. Yazılım pazarında, çok tutularak diğer programlama dilleri arasında önemli yerini almıştır.
.NET Öğrenmek İstiyorum içeriğinde .Net'in resmi dili olarak kabul edilen (çünkü .Net C# dili kullanılarak gerçeklenmiştir...) C# detaylarıyla öğretilir. C# görsel programlama araçlarıyla donatılmıştır. .NET Öğrenmek İstiyorum ile C#'a ait detaylı özellikler ve zengin örnekler, bölüm bölüm ele alınarak öğretilir. .NET Öğrenmek İstiyorum ile C#'ın VB.Net'den farkları eğitim sonunda anlatılır.

.NET Öğrenmek İstiyorum boyunca C#.Net tüm esnekliği ve gücü Visual Studio ile sunulmaktadır. .NET Öğrenmek İstiyorum sonunda katılımcıların C# dili ile detaylı uygulama yapabilmeleri için eğitim verilir..NET Öğrenmek İstiyorum İçeriği


.NET Öğrenmek İstiyorum - 1. Visual Studio ide'si ile tanışma.

     -Visual programlamanın yararları.
     -Visual Studio Ekranı.
     -Toolbox Penceresi.
     -Properties Penceresi.
     -Form Penceresi.
     -Kod penceresi.
     -Object Browser Penceresi.
     -Solution Explorer Penceresi.
     -Örnek1 (ilk Program)(string)
     -Örnek2.(integers)

.NET Öğrenmek İstiyorum - 2. Değişkenler

     -Değişken Tanımlama
     -Değişken Çeşitleri
     -Yazısal Tipler
     -Mantıksal Tipler
     -Sayısal Tipler
     -Tarihsel Tipler
     -Global ve Local Değişkenler
     -Statik değişkenler
     -Tip dönüşümü
     -Örnek1
     -Örnek2

.NET Öğrenmek İstiyorum - 3. Operatörler

     -Aritmetik Operatörler
     -Operatörlerin Kullanımı
     -Gelişmiş Matiksel Metodlar
     -Operatörlerde İşlem Önceliği

.NET Öğrenmek İstiyorum - 4. Kontroller ve Döngüler

     -Şart ifadelerinin Özellikleri
     -if – if/else ifadeleri
     -While döngüsü
     -Örnek1
     -For bloğu
     -Switch Çoklu seçim
     -Break ve continue kontrolleri
     -Örnek1
     -Örnek2

.NET Öğrenmek İstiyorum - 5. Fonksiyonlar (Metodlar)

     -Fonksiyon kavramı
     -Fonksiyon oluşturma
     -Alt programlar
     -Fonksiyonlara parametre gönderimi
     -Örnek1
     -Overload fonksiyonlar
     -Kendi kendini çağıran fonksiyonlar
     -Olay tanımlama ve klavye üzerinde gerçekleşen olaylar

.NET Öğrenmek İstiyorum - 6. Diziler

     -Dizi kavramı
     -Dizi üzerinde yapılan işlemler
     -Dizi üzerinde işlem yapan metodlar
     -Dizilerin fonksiyonlara paremetre olarak aktarımı
     -Örnek1

.NET Öğrenmek İstiyorum - 7. Tipler ve tip oluşturma

     -Object tipi
     -Kullanıcı tanımlı tipler(enum, struct)
     -Tipler arasında dönüşüm işlemleri
     -Örnek1

.NET Öğrenmek İstiyorum - 8. Açıklama Satırları ve paketleme işlemleri

     -Tekli ve Çoklu açıklamalar
     -#Region ve #EndRegion ile kod paketleme
     -Örnek1
     -Nesne Tabanlı Programlama(Object orient programming)
     -Sınıf oluşturma
     -İsim uzayı
     -DLL oluşturma
     -Kalıtım (inheritance)
     -Örnek1
     -Abstract sınıfı kavramı
     -polymorphism
     -Örnek2

.NET Öğrenmek İstiyorum - 10. Hata Yakalama & Ayıklama

     -Debug modunda hata ayıklama
     -Try –catch bloğu
     -Örnek1.

.NET Öğrenmek İstiyorum - 11. Form Üzerinde Kullanılan Kontroller ve özellikleri

     -Örnekler

.NET Öğrenmek İstiyorum - 12. Database, SQL & ADO .NET

     -Örnekler

.NET Öğrenmek İstiyorum - 13. C# ile ASP.net Örnek Uygulama.

.NET Öğrenmek İstiyorum - 14. C#.net ile VB.net' in ayrıntılı olarak karşılaştırılması

*Ders, örnekler üzerinden işlenecektir.

 


.NET Öğrenmek İstiyorum
EĞİTİMLERİMİZ


•  KAMPANYALARIMIZ

GAMES

Click for Akiza Games | Akiza Oyunları için tıklayın.


Kulak Ver

Bir memleketin nasıl yönetildiğini anlamak mı istiyorsunuz; Onun müziğine kulak veriniz. Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır, orada adalet ve erdem hüküm sürer.