Delphi Öğrenmek İstiyorum Akiza - Kampanyalar İçin Tıklayınız
Akiza

Delphi Öğrenmek İstiyorum

Delphi Öğrenmek İstiyorum
Delphi Öğrenmek İstiyorum Tanımı

Delphi Öğrenmek İstiyorum

Delphi Öğrenmek İstiyorum: Gerçekten hızlı bir RAD TOOL(Hızlı uygulama geliştirme aracı) istiyorsanız, delphi tüm ihtişamıyla karşınızda duruyor. Delphi, Özellikle Data tabanlı uygulama geliştirmede oldukça hızlıdır.

Delphi Öğrenmek İstiyorum sonrası masaüstü uygulamalarını çok hızlı geliştirebileceğinizi göreceksiniz.Delphi Öğrenmek İstiyorum İçeriği


Delphi Öğrenmek İstiyorum - Delphi'ye Giriş

-Delphi Versiyonları:
-Borland Delphi 5, Borland Delphi 6, Borland Delphi 7, Borland Delphi 8, Borland Delphi 2005, Borland Delphi 2006, Codegear Delphi 2007, Embarcadero Delphi 2009, Embarcadero Delphi 2010, Embarcadero Delphi XE, Embarcadero Delphi XE2, Embarcadero Delphi XE3, Embarcadero Delphi XE4
-Delphi Database Access(Veritabanı Erişimi)
-The Borland Database Engine (BDE)
-dbGo
-InterBase Express (IBX)
-Çevre Birimler
-Form Tasarlayıcı(Designer)
-Obje Tanımlayıcı(Object Inspector)
-Kod Editor
-Çalışma alanını özelleştirme
-Sürükleme ve yanaştırma
-Faydalı Tuşlar
-GUI Tuşları
-Form Tasarlayıcı(Designer) tuşları
-Obje Tanımlayıcı Tuşları
-Editor Tuşları

Delphi Öğrenmek İstiyorum - Kullanıcı Arayüzü Tasarlama

-Komponentler
-Özellikler
-Olay Yakalayıcılar(Event Handlers)
-İsimlendirme Anlamları
-Kullanıcı Arayüzünü Oluşturma
-Kod Yazma
-Online Yardım
-Programı Test Etme
-Menüler
-Hata Yakalayıcılar (Exceptions)
-Yardımı Nasıl Kullanırsın.

Delphi Öğrenmek İstiyorum - Tipler, Sabitler ve Değişkenler

-Basit Tipler
-Sabitler ve Değişkenler
-Daha Kompleks Tipler

Delphi Öğrenmek İstiyorum - Delphi Programının Yapısı

-Project Dosyası (.DPR)
-Pascal Unit dosyası (.PAS)
-Projeyi başka bir lokasyona taşıma
-Delphi projesi tarafından Oluşturulan Dosyalar
-Delphi Unit'in Yapısı

Delphi Öğrenmek İstiyorum - Subroutine'ler

-Procedure'ler ve Fonksiyonlar
-Overloaded Procedure'ler
-Default Parametre Değerleri
-Parametre Geçiş Eğilimleri

Delphi Öğrenmek İstiyorum - IDE Olanakları

-Proje Masaüstü
-Genel Masaüstü
-Component Şablonları
-Çerçeveler
-ToDo Listeleri

Delphi Öğrenmek İstiyorum - BDE veya ADO ile Veritabanı Erişimi

-Tablolar, Data Source'lar ve Data-Duyarlı Kontroller
-SQL Veritabanlarına Bağlanma
-Master-Detail İlişkisi
-TTable Component ile programlama
-Tablo Alanına Erişim
-Data üzerinde Arama
-Yer İmleri ve Kayıtları Tarama
-Hesaplanmış Alanlar
-parametrelenmiş SQL
-İçiçe SQL'ler
-Veritabanı Bağlantısı ve Transactions

Delphi Öğrenmek İstiyorum - Hata Yakalama(Exception Handling)

-Debugger Nasıl Çalışıyor?
-Exception Nedir?
-Yakalamak için Exception'a bakmak.
-try/except ifadesiyle Exception'ı yakalamak
-Exception'ları farklılaştırma
-Eski Tip Exception Yakalayıcı
-Exception Fırlatmak
-Exception'lar aracılığıyla Data Tutarlılığı
-Özelleşmiş Exception Yaratmak
-Sesssiz Exception'lar
-IDE'den exception duyarlılığını kaldırmak.
-Uygulama Seviyesinde Exception Yakalama
-TApplicationEvents
-Özel BDE Hatalarını Yakalamak

Delphi Öğrenmek İstiyorum - Kaynak Korunumu

-Exception ve Kaynak(Resource) Kaçakları
-try/finally ifadesi

Delphi Öğrenmek İstiyorum - Yetki Verme(Delegation) Modeli

-Event Handler'in Gönderici(Sender) Parametresi
-Tip Dönüştürme-Typecasting (Safe ve Unsafe)
-Tag Özelliği

Delphi Öğrenmek İstiyorum - Dinamik Obje Yaratmak

-Component Objesi Yaratmak
-Component Sahipliği
-Component'i Gerçekleştirme Unit'ine Yerleştirme
-Görsel Componentleri Göstermek
-Event Yakalayıcıları Oluşturmak
-Eventler Özelliktir
-Objeleri ve Component'leri direkt olarak öldürme
-Component İsimleri
-Object Yaratma Özeti
-Non-Component Obje Yaratmak
-TIniFile ile INI dosyalarına erişmek
-TRegIniFil ile Win32 Registry'e erişmek

Delphi Öğrenmek İstiyorum - Object Oriented Programlama Konsepti

-Encapsulation
-Inheritance
-Polymorphism
-Compiler Spesifik
-Pratikte Kullanım
-Data Saklama
-Private Members
-Protected Members
-Public Members
-Published Members
-Properties(Özellikler)
-Clas Tanımlama (Defining Classes)
-Kod Şablonları
-Abstract Method'lar
-Class Tamamlama
-Module Navigation
-Class'lardan Miras Almak
-Polymorphism Yaratma
-Polymorphism, Compiler için ne demektir
-Object'ler için Test yaratmak
-Constructor'lar ve Destructor'lar

Delphi Öğrenmek İstiyorum - Delphi Debug

-Breakpoint'ler
-Koşullara ve Geçiş Sayaçlarına Bağlı Breakpointler
-Watch Expressions
-Tooltip İfade Hesaplama
-Debug Tanımlayıcı
-If senaryoları
-Program Çalıştırma
-Call Stack

Delphi Öğrenmek İstiyorum - Hata Kontrolü (Exception Handling)

- Exception yakalama ve kullanımı - try catch
- finally bloğu ve kullanımı
- Exception Tanımlama ve kullanma Yöntemleri
- Exception Tanımlama ve Fırlatma
- Hatalar ve Çalışma Zamanı(Runtime) Exception'ları
- Assertion'lar

Delphi Öğrenmek İstiyorum - Okuma/Yazma ( Input/Output ) stream'ler

- Stream nedir?
- Byte - Karakter seçimi
- Byte stream'in karaktere çevrimi
- File Objesi
- Binary Input ve Output
- PrintWriter Class'ını kullanma
- Okuma ve yazma Objeleri
- basit ve Filtrelenmiş Stream'ler

 


Delphi Öğrenmek İstiyorum
EĞİTİMLERİMİZ


•  KAMPANYALARIMIZ

GAMES

Click for Akiza Games | Akiza Oyunları için tıklayın.


Kulak Ver

Bir bilgisayar uzmanı, her koşulda "Hadi deneyelim!" diyebilir.