SQL Eğitimi Akiza - Kampanyalar İçin Tıklayınız
Akiza

SQL Eğitimi

SQL Eğitimi
SQL Eğitimi Tanımı

SQL Eğitimi

SQL Eğitimi, hemen hemen her tarafta kullanılan veritabanı sorgulama dilini öğretir. Bilgi İşlem departmanından, satış departmanına; mühendislik uygulamalarından, pazarlama uygulamalarına kadar; her tarafta veritabanı kullanıldığını görüyoruz. SQL Eğitimi ile birçok veritabanının ortak kullanım dili olan SQL(Yapısal Sorgu Dili) Kullanmayı öğrenirsiniz.

SQL Eğitimi içerisinde; verileri; yaratma, silme, güncelleme, ilişkilendirme, izin verme, işlevler yaratma konuları görülecektir.

SQL Eğitimi; Standart SQL, T-SQL ve PL/SQL konularını kapsayacak şekilde ortak olarak verilir.


SQL Eğitimi - Eğitmenlerimiz

Bilgisayar, Matematik, Yazılım, Elektronik Mühendisi olan eğitmenlerimiz, alanlarında uzun yıllar çalışmış, tecrübeli eğitmenlerdir.

Eğitmenlerimiz; alanında birikim ve bilgisi olan, bilgisini öğrenciye aktarma yetisine sahip, kendisini ve öğrenciyi motive eden, başarılı eğitmenlerdir.

SQL Eğitimi - Eğitim Yeri

Eğitimlerimiz; klimalı, projektörlü, güçlü bilgisayarlı ve hızlı internet bağlantılı sınıflarda yapılır.

SQL Eğitimi - Eğitim Şekli

Eğitimlerimizi, grup'lara katılarak veya özel ders olarak alabilirsiniz.

SQL Eğitimi - Eğitim Zamanı

Grup eğitimlerimizde; haftalık olarak belirlenen sürelerde eğitim yapılır.
Özel eğitimlerimizde; kendi zamanlarınıza uygun olarak eğitim alabilirsiniz.

SQL Eğitimi - Planlanan Eğitim Tarihleri

Hafta İçi : 02 11 2017

Hafta Sonu : 28 10 2017


Önkayıt Formu - sql eğitimi


En kısa sürede size dönmemiz için, aşağıdaki formumuzu doldurunuz.

Ad Soyad (*) :
E-posta (*) :
Tel 1 (*) :
Tel 2 :
Uygun ders saatleri 10-13   13-16   16-19   19-22  

SQL Eğitimi İçeriğiSQL Eğitimi - İlişkisel Veritabanı Temelleri

* SQL'in Kısa Tarihi
* İlişkisel Veritabanları
* Tablolar
* Satırlar
* Kolonlar
* İlişkiler
* data tipleri
* Birincil(Primary) Anahtarlar
* İlişkisel(Foreign) Anahtarlar
* İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri
* Popüler Veritabanları
* Ticari Veritabanları
* Popüler Açık Kaynak Veritabanları
* Geçeli Obje Referansları
* SQL İfadeleri
* Veritabanı Düzenleme Dili (DML)
* Veritabanı Tanımlama Dili (DDL)
* Veritabanı Kontrol Dili (DCL)

SQL Eğitimi - Basit SELECT'ler

* Örnek Database Yaratmak
* Bazı Temel Bilgiler
* Açıklamalaar
* Boşuk ve Noktalı Virgül
* Büyük Küçük Harf Duyarlılığı
* Tüm Satırlardaki Tüm Kolonları Seçmek
* Tablolarda Gezinmek
* Spesifik Kolonları Seçmek
* Kayıtları Sıralamak
* Bir Kolona Göre Sıralamak
* Çoklu Kolona Göre Sıralamak
* Sorting By Column Position
* Ascending and Descending Sorts
* The WHERE Clause and Operator Symbols
* Checking for Equality
* Checking for Inequality
* Checking for Greater or Less Than
* NULL Kontol Etme
* WHERE ve ORDER BY
* Where ile Eşitliği ve Eşit Olmamayı Karşılaştırmak
* Where ile Küçüklüğü ve Büyüklüğü konrol Etmek
* NULL Kontrolü
* WHERE ve Order By Birlikte Kullanımı
* WHERE Cümleciği ve Operatör Kelimeler
* BETWEEN Operatorü
* IN Operatorü
* LIKE Operatorü
* NOT Operatorü
* WHERE ile SELECT Kullanımı
* Çoklu Kullanma Kullanma
* AND
* OR
* Değerlendirme Sırası
* Çoklu Koşul ile SELECT Kullanma

SQL Eğitimi - İleri SELECT Kullanımı

* Hesaplanmış Alanlar
* Birleştirme
* Matematik Hesaplamaları
* Alias'lar
* Hesaplanmış Alanlar
* Aggregate Fonksiyonları ve Gruplamalar
* Aggregate Fonksiyonları
* Veri Gruplama
* Distinct İle Kayıtları Yinelemeden Getirme
* Aggregate Fonksiyonlarıyla Çalışmak
* Gömülü Veri Düzenleme Fonksiyonları
* Yaygın Matematik Fonksiyonları
* Yaygın String Fonksiyonları
* Yaygın tarih Fonksiyonları
* Veri Düzenleme Fonksiyonları

SQL Eğitimi - Alt Sorgular, Join'ler ve Union'lar

* Alt Sorgular
* Join'ler
* Table Takma Adı(Alias)
* Çok tablelu Join'ler
* Join Kullanmak
* Outer Join'ler
* Union'lar
* UNION ALL
* UNION Kuralları
* Union ile Çalışma

SQL Eğitimi - CASE ile Koşulsal İşlem

* CASE ile Çalışma

SQL Eğitimi - Kayıtları Ekleme, Silme, Güncelleme

* INSERT
* UPDATE
* DELETE

SQL Eğitimi - Tabloları Yaratmak ve Düzenlemek

* Veri Tipleri
* Tabloları Yaratmak
* NULL Değerleri
* Birincil Anahtarlar
* İlişkisel Anahtarlar
* Kolonları Eklemek ve Silmek
* Tablo İsmini Değiştirmek
* SQL Sunucu
* Oracle ve MySQL
* Tablo Silmek

SQL Eğitimi - View'ler

* View Yaratma
* View Silme
* View Faydaları
* View Yaratma

SQL Eğitimi - Stored Procedure'ler

* Stored Procedure Yaratmak
* Stored Procedure Silmek
* Stored Procedure Yaratmak
* Stored Procedure Faydaları

SQL Eğitimi - Örnek Veritabanı Dizayn

* Örnek Veritabanı Uygulaması I
* Örnek Veritabanı Uygulaması I Devam
* Örnek Veritabanı Uygulaması I Bitirme

SQL Eğitimi - Örnek Veritabanı Dizayn

* Örnek Veritabanı Uygulaması II
* Örnek Veritabanı Uygulaması II Devam
* Örnek Veritabanı Uygulaması II Bitirme


- PL / SQL


- Giriş

* Giriş Demosu
* Faydalı Web Siteleri
* Oracle Nedir
* Veritabanlarının Tarihi
* Oracle'ın Tarihi
* Eğitim Demosu

- İlişkisel Veritabanı Sistemi

* İlişkisel Veritabanı Modeli Demo
* Şema Demo
* Normalizasyon Demosu
* Normalizasyon Dışı Demosu

- Oracle SQL ve PL / SQL Araçları

* Oracle, SQL ve PL / SQL Araçları nelerdir?
* SQL Plus
* Biçimlendirme Çıkış
* SQL Plus Çalışma
* ISQL Plus
* Oracle Enterprise Manager

- Oracle Mimarisi

* Oracle Veritabanı ve Oracle Instance
* Kontrol Dosyaları, Loglama, Arşivleme ve Geri Yükleme

- Veritabanı Nesneleri Oluşturma

* Oracle Basit veri Tipleri
* Oracle Complex ve Nesne veri türleri
* Tablo Türleri
* Tablo Yaratma
* Yöntemler

* Masa Sözdizimi oluşturma
* Örnek Tablo Yaratma
* Tabloları Değiştirme ve Silme(Drop)
* Kısıtlama nedir?
* Kısıtları Oluşturma, Değiştirme ve Silme
* İndeks türleri
* İndeksleri Oluşturma, Değiştirme ve Silme
* Sequense Sayaçları
* Synonym'ler (Eşanlam)
* View'ler
* Hata Mesajları

- Kullanıcılar ve Güvenlik

* Şemalar, Kullanıcılar, Haklar, Roller
* Kullanıcı Türleri
* Kullanıcı Oluşturmak
* Kullanıcı Değiştirme ve Damlama Kullanıcılar
* Güvenlik
* Sistem Hakları
* Nesne Hakları
* Haklara Yetki Vermek ve Almak
* Rolleri kullanarak Hakları Gruplamak
* Rol Ayarları

- Veritabanından veri alma

* SELECT Bildirimi
* SELECT Türleri
* DUAL Tablosu
* NULL nedir?
* (Psudo) Sözde Sütunlar
* SQL Plus Biçimlendirme

- Oracle Fonksiyonları

* Fonksiyon türleri
* String Fonksiyonları
* Sayı Fonksiyonları
* Tarih Fonksiyonları
* Diğer Fonksiyonlar
* Veri Tip Dönüşüm Fonksiyonları
* Özel Fonksiyonlar

- SELECT İfadelerini Filtreleme

* WHERE cümleciği
* Şartlı Karşılaştırmalar
* WHERE Kullanımı
* Mantıksal Operatörler

- SELECT İfadesinde Sıralama

* ORDER BY
* Sıralama Yöntemleri

- Tabloları Birleştirme

* Join(Birleştirme nedir?)
* Join Sentaks Formatları
* Join Tipleri
* Karşı Join veya Kartezyen Çarpım
* Doğal veya Inner(İç) Join
* Dış Join.
* Kendine Join
* Equi Join, Anti Join ve Range Join
* Değişen ve Kompleks Joinler

- GROUP BY ile özetleme

* GROUP BY ne yapar?
* GROUP BY Cümleciği
* Gruplandırma Fonksiyonlarının Türleri
* Özel Davranış
* Özet Fonksiyonları
* İstatistiksel Fonksiyonlar
* Diğer Fonksiyonlar
* GROUP BY Cümleciğini HAVING ile filtreleme
* GROUP BY Cümleciğini Genişletmek

- Alt sorgular ve Diğer Gelişmiş Sorgular

* Alt sorgu nedir?
* Alt sorgu Türleri
* Karşılaştırma Koşulları
* Düzenli ve İlişkili Alt sorgular
* İç içe Alt sorgular ve Join'lerle yerdeğişimi
* Alt Sorgular nerelerde kullanılabilinir.
* Hiyerarşik Sorgular
* Set Operatörler ve Kompozit Sorgular

- Oracle? Veri İşleme Dili (DML)

* DML nedir?
* INSERT ile veri ekleme
* Çoklu Tablo INSERT
* UPDATE ile Veri değiştirme
* DELETE veya TRUNCATE ile Verileri Silme
* MERGE ile Tabloları Birleştirme
* İşlem Denetim
* Veri Değişikliklerini Kitleme ve İzleme
* COMMIT ve ROLLBACK

- PL / SQL (Programlama Dili SQL)

* PL / SQL Nedir?
* Modüler yapısı
* Anonim Prosedürler
* İsimlendirilmiş Prosedürler
* Fonksiyonlar
* Paketler
* Trigger'lar
* Değişkenler ve PL / SQL Tipleri
* Nesneler ve Nesne veri türleri
* Nesneler Hakkında
* Kontrol Yapıları
* Basit Veritabanı Erişimi PL / SQL
* Cursor'lar ve kapalı Cursors
* Açık Cursor'lar
* Dinamik SQL
* Mevcut (DBMS_) Paketleri

 


0 212 236 22 18 - SQL Eğitimi
EĞİTİMLERİMİZ


•  KAMPANYALARIMIZ

GAMES

Click for Akiza Games | Akiza Oyunları için tıklayın.


Kulak Ver

Stratejin derin ve uzağı gören cinsten ise daha savaşmadan sen kazanırsın. Stratejik düşüncen sığ ve kısa erimli ise, daha savaşmadan sen kaybedersin. Zengin strateji yoksul stratejiye üstün gelir – stratejisi olmayanlar yenilmeye mahkumdur. Bu yüzden, muzaffer savaşçıların önce kazanıp sonra savaştığı, mağlup savaşçıların ise önce savaşıp sonra kazanmaya çalıştıkları söylenir.